Επιμένω σ’ έναν άλλο κόσμο
14 Μαρ 2022

The Great Green Wall

Συντάκτης: Κων/νος Βούλγαρης | Κάτω από: Χωρίς κατηγορία

desert έρημος
desertification απερήμωση

drought ξηρασία
migration μετανάστευση
conflict σύρραξη
survival επιβίωση

dream όνειρο

“We’re talking about revitalising the ecosystem, the economy of communities and villages. The future generation will hold us accountable.”

— Μιλάμε για την αναζωογόνηση του οικοσυστήματος, της οικονομίας των κοινοτήτων και των χωριών. Η μελλοντική γενιά θα μας ζητήσει να λογοδοτήσουμε.

climate change κλιματική αλλαγή

vision όραμα

hardship κακουχία

movement κίνημα

Ετικέτες: , ,

Αφήστε μια απάντηση