“Το τραγούδι του κλόουν”

Παρακάτω υπάρχει το κείμενο που έγραψαν οι μαθητές για να περιγράψουν τον κλόουν που βρίσκεται στη σελίδα 77 του Βιβλίου της Γλώσσας. Λήψη αρχείου