Επαγγέλματα παλιά, που δεν υπάρχουν πια!!!

Στην 20η ενότητα ασχολούμαστε με τα παλιά επαγγέλματα και με τους μαθητές μας απολαύσαμε μια παρουσίαση από παλιότερους μαθητές. Ας την δούμε  Επαγγέλματα παλιά που δεν υπάρχουν πια