Ο κύκλος του νερού με το ρομποτάκι – σταγόνα από την παρέα του Β1

Στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα το νερό ( Εργαστήρια Δεξιοτήτων) κατασκευάσαμε τους σταθμούς της σταγόνας στον κύκλο του νερού και με τον δάσκαλο της Πληροφορικής, κ. Στάθη , αναπαραστήσαμε το “ταξίδι της σταγόνας!