Ε-παρουσίαση με θέμα «Ο φίλος μου ο άλλος»

Μπορείτε να δείτε δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν σε μια τάξη με 25 μαθητές, οι οποίοι κατάγονται από 7 διαφορετικές χώρες, εδώ