Ε-παρουσίαση με θέμα “Ο φίλος μου ο άλλος”

Μπορείτε να δείτε δύο ενδιαφέροντα παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν σε μια τάξη με 25 μαθητές, οι οποίοι κατάγονται από 7 διαφορετικές χώρες, εδώ