Στιγμές από τη Β τάξη, 2020 – 2021

Λήψη αρχείου

Μαθαίνω παίζοντας τις προπαίδειες

https://www.timestables.com/spuq-balloons.html Πατήστε παραπάνω και επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε για να παίξετε και να μάθετε την προπαίδεια.