Μαθαίνω τα βουνά της Ελλάδας

Μια δραστηριότητα με ενσωμάτωση εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Προτείνεται για εργασία αξιολόγησης των γνωστικών στόχων στην ενότητα της γεωγραφίας που αφορά τα βουνά της Ελλάδας ( Ε΄τάξη ). Για να δείτε το παιχνίδι πατήστε εδώ

Αρχαίες Μυκήνες

Δείτε μια δραστηριότητα για το μυκηναϊκό πολιτισμό ( Ιστορία Γ΄τάξης ) με ψηφιακό εγγραμματισμό εικόνας : γεωγραφικός χώρος, ευρήματα, σχέδια,αρχαιολογικός χώρος. Πατήστε εδώ