Οι 12 μήνες

 Δραστηριότητα με ενσωμάτωση εκπαιδευτικού βίντεο σχετικού με τους 12 μήνες για τη διδασκαλία της ενότητας 5 “Πάμε για ψώνια”,Γλώσσα Β Δημοτικού, σελίδα 46 . Δείτε την ταινία εδώ