Ευχές από μαθητές της Φινλανδίας

Σύντομα η παρά του Β2 θα αρχίσει ένα πρόγραμμα etwinning με μαθητές από τη Γαλλία και τη Φινλανδία. Ετοιμάσαμε και στείλαμε στους φίλους μας χριστουγεννιάτικες κάρτες και λάβαμε τις δικές τους. Πρώτα πρώτα ήρθαν τα χαιρετίσματα από την χιονισμένη και πανέμορφη Φινλανδία!! https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F248046523&h=ATMVvU6gJnoJ3N1xR92P76m3J1tBrSLuwrRLnVJGfIAr8xDt4RcIWEsMIVNgPpphqBNZBM9hVeiGLwtmQzXsHlnF2jhjm3BU_X233Q2ryg7v29OsgP2YBk7ToHaJ_vDYfx2ftDWVwWYSaKcQF6AgJZPyqIWFhspaVRg