ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά. “Θάλα-SoS-α χωρίς πλαστικά”

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν
θετική στάση σχετικά με τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, αναγνωρίζοντας
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν ειδικότερα στη θαλάσσια ζωή,να
αναστοχαστούν ως προς την προσωπική τους ευθύνη και να υιοθετήσουν
συγκεκριμένες συμπεριφορές που συμβάλλουν θετικά στη μείωση των πλαστικών
απορριμμάτων στην καθημερινή ζωή.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει να δράσει μετασχηματιστικά,
εμπλέκοντας τους/τις μαθητές/-τριες σε δραστηριότητες που προωθούν τις θετικές
περιβαλλοντικές συμπεριφορές στην καθημερινή πρακτική, ενθαρρύνοντας, έτσι,
και τους γονείς τους, αλλά και άλλους, να υιοθετήσουν αυτές τις συμπεριφορές.

Συμβουλές από τα παιδιά για καθαρές θάλασσες

Η αφίσα μας

IMG 20230503 112402

thumbnail image0 thumbnail image3 1 thumbnail image4 1 thumbnail image5 1

Μια θάλασσα πλαστικά στη τάξη μας! κολυμπήσαμε, ψαρέψαμε, συζητήσαμε, ερευνήσαμε, είδαμε ενημερωτικά σποτάκια και εκπαιδευτικά βίντεο, στείλαμε email με τις απορίες μας σε ειδικούς, δημιουργήσαμε την δικιά μας αφίσα και καθαρίσαμε την “θάλασσα” της τάξης μας. Δώσαμε υπόσχεση με την πρώτη ευκαιρία να καθαρίσουμε την κοντινή μας παραλία όλοι μαζί.