Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους ότι από Δευτέρα 16/1 ξεκινούν αναπληρώσεις μαθημάτων λόγω της μη λειτουργίας του σχολείου και άρα το πρόγραμμα τροποποιήθηκε ανάλογα με τις ανάγκες των ωρών διδασκαλίας.
Επίσης παρατείνονται τα μαθήματα του εξαμήνου κατά μια εβδομάδα μέχρι τις 3/2/2017.
Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν από 6/2 – 10/2 και οι επαναληπτικές 13/2-14/2.

Από τη Διεύθυνση