Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινούν τα μαθήματα του εξαμήνου 2016Β την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. Παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΙΕΚ,  παλαιότερων εξαμήνων καθώς και οι νέοι επιτυχόντες να προσέλθουν στις 15:00μμ για να πάρουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και να ξεκινήσει η έναρξη των μαθημάτων.