Σας ενημερώνουμε για την τήρηση του ακολούθου προγραμματισμού κατάρτισης  για το υπόλοιπο εξαμήνου 2015Β:

 

5/2/2016 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν παραδώσει την ύλη των τελικών εξετάσεων στους καταρτιζομένους  και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο να έχουν παραδώσει στην γραμματεία.

26/2/2016 Λήξη κανονικών μαθημάτων

29/2/2016 Αναπληρώσεις μαθημάτων

29/2/2016 Ανακοίνωση επάρκειας φοίτησης (απουσίες)

1/3/2016 – 10/3/2016 Τελικές εξετάσεις εξαμήνου 2015Β

11/3/2016 Επανεξετάσεις (μόνο για όσους έχουν δικαίωμα βάσει κανονισμού)

16/3/2016 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατάρτισης – Λήξη εξαμήνου 2015Β