Ενημερώνουμε τους καταρτιζομένους του ΔΙΕΚ για την διευκρινιστική εγκύκλιο για θέματα κατατάξεων των καταρτιζομένων ΙΕΚ σε εξάμηνο κατάρτισης διαφορετικούς συναφούς ειδικότητας και στην απαλλαγή από συναφή μαθήματα εξαμήνων. Την συγκεκριμένη εγκύκλιο την εξέδωσε η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΓΓΔΒΜΝΓ),  (Α. Παπανδρέου , 15180, Μαρούσι, τηλ.: 2131311697)

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο κάθε περίπτωση θα εξετάζετε χωριστά από την παραπάνω υπηρεσία επειδή δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη οι οδηγοί σπουδών των ειδικοτήτων των ΔΙΕΚ.

 Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για την εγκύκλιο:

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 

Όσοι από τους καταρτιζόμενους του ΔΙΕΚ εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις και επιθυμούν να κάνουν αίτηση στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της ΓΓΔΒΜΝΓ δια μέσου του ΔΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ θα πρέπει να συμπληρώσουν την  αντίστοιχη αίτηση προς την ΓΓΔΒΜΝΓ με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοτυπία (αναλυτική βαθμολογία και περιγραφή μαθήματος) για αποστολή καθώς και να προσκομίσουν τα πρωτότυπα για έλεγχο της γνησιότητας  των φωτοαντιγράφων.