Προθεσμίες Εγγραφών

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι στο ΔΙΕΚ Πυλαίας Χορτιάτη να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Πέμπτη 08-10-2015 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Ισμήνης 4, Πυλαία (1 Γυμνάσιο Πυλαίας) για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι τo ωράριο λειτουργίας του ΔΙΕΚ Πυλαίας Χορτάτη είναι 13:00-21:00 (για επικοινωνία) ενώ η προσέλευση του κοινού επιτρέπεται μετά τις 14:00 για λόγους συστέγασης με το 1 Γυμνάσιο Πυλαίας.

Παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα τις ημερομηνίες καθώς και τις ακόλουθες οδηγίες:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΕΚ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΡΑΦΗΣ

 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσκομίσουν την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που υποστηρίζουν την αίτηση και την μοριοδότησή τους σε πρωτότυπη μορφή (για έλεγχο) καθώς και σε φωτοαντίγραφα για την κατάθεσή τους.

Δικαιολογητικά

 

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους.
  • Εκτυπωμένο αποδεικτικό ΑΜΚΑ.