Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία «ideatree».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους νέους 16-35 ετών, καθώς και σε νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στη χώρα μας, με χρόνο λειτουργίας λιγότερο ή ίσο του ενός (1) έτους. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την επιχειρηματική τους πρόταση μέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.ideatree.gr έως τις 22 Μαΐου 2015. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν σε μία από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες, οι οποίες συμβαδίζουν με τους τομείς της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα:

 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 Ενέργεια & Περιβάλλον

 Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία κλπ)

 Τουρισμός & Πολιτισμός

 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση

 

Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για το δελτίο τύπου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ:

20150402-dt-ideatree

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

 www.ideatree.gr

Τηλ: 210 2529845

Email: info@ideatree.gr