Ο ορισμός της Δημοκρατίας στο έργο του Θουκυδίδη.

Ο ορισμός της Δημοκρατίας στο έργο του Θουκυδίδη.

καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται»( 2.37.1)