Όταν τα δέντρα εμποδίζουν δεν τα καταστρέφουμε…

Έτη φωτός μας χωρίζουν από την Αυστραλέζικη οικολογική συνείδηση…

Όταν τα δέντρα εμποδίζουν δεν τα καταστρέφουμε…

Τα μεταφέρουμε αλλού με αυτόν  τον τρόπο… με το έξυπνο γερανοφόρο δεντρόφτυαρο!!!