Η προσέγγιση Tinkering στη μάθηση και διδασκαλία STEM

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, το τμήμα Β4  επισκέφτηκε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΗΣΙΣ και παρακολούθησε το πρόγραμμα με θέμα «Η προσέγγιση Tinkering στη μάθηση και διδασκαλία STEM, καθώς κι ένα συμμετοχικό εργαστήρι με δραστηριότητες Tinkering από 9:30-11:00. Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές/τριες παρακολούθησαν στο Κοσμοθέατρο το ντοκιμαντέρ με θέμα: «Τα θαύματα της Μηχανικής (3D) » Το πρόγραμμα και η μετακίνηση των μαθητών/τριων  ήταν επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διδακτική επίσκεψη διοργανώθηκε από τους εκπαιδευτικούς των Φυσικών Επιστημών κ. Θεόδωρο Ζάββα και  κα Δέσποινα Χατζημαργαρίτου.