«Περιβαλλοντικά μονοπάτια»

Η ομάδα μαθητών της Α΄ Γυμνασίου που συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Περιβαλλοντικά μονοπάτια» υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Ιωαννίδου Βαρβάρας, Αναγνώστου Ελένης και Τζαμπάζη Βασιλικής κατά τη διάρκεια της εκδρομής στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της Κόνιτσας αποτύπωσαν με τις κάμερές τους τις ομορφιές του ηπειρωτικού τοπίου .

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων