Κλιματική αλλαγή ώρα μηδέν. “Αλλάζω για το κλίμα”!

Κύριο θέμα του προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής με όλες τις διαστάσεις του σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του. Επίσης να ενημερωθούν από ειδικούς επιστήμονες τόσο για το φαινόμενο όσο και για το ρόλο του ανθρώπου.

Στόχος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει ήδη  προκαλέσει σοβαρές μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον σε σημείο να  απειλείται  η ίδια η ανθρώπινη επιβίωση αν δεν εφαρμοστούν μέτρα σε τοπικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Οι μαθητές μέσα από το πρόγραμμα θα ευαισθητοποιηθούν και «θα αλλάξουν για το κλίμα»!

Το πρόγραμμα εκπονείται απο τους εκπαιδευτικούς κ. Ζάββα Θεόδωρο – Βιολόγο, κα Μαυρίδου Δέσποινα-Μαθηματικό και κα Χατζημαργαρίτου Δέσποινα-Φυσικό.