Πολιτιστικό πρόγραμμα “Στα μονοπάτια του Παπαδιαμάντη”

Το πρόγραμμα εκπονείται από τους εκπαιδευτικούς κ. Σαρρή Βασίλειο-Φιλόλογο και κα Τσιουμπλεκτσή Μαρία-Γυμνάστρια.