Πολιτιστικό πρόγραμμα «Στα μονοπάτια του Παπαδιαμάντη»

Το πρόγραμμα εκπονείται από τους εκπαιδευτικούς κ. Σαρρή Βασίλειο-Φιλόλογο και κα Τσιουμπλεκτσή Μαρία-Γυμνάστρια.