Θεσσαλονίκη, η πόλη είχε τη δική της ιστορία

Εντάσσεται στο μάθημα της Μεσαιωνικής Βυζαντινής Ιστορίας και στόχο έχει να φέρει τους μαθητές – κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε επαφή με τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε η Θεσσαλονίκη από τα Ρωμαικά χρόνια ως την άλωσή της από τους Τούρκους το 1430.

Οι μαθητές μελετώντας το  παρελθόν της Συμβασιλεύουσας θα κατανοήσουν την εξέλιξη του πολεοδομικού ιστού της, θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις ιστορίας και αρχαιολογίας και παράλληλα θα αναπτύξουν το ομαδικό πνεύμα συνεργαζόμενοι με βάση τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου.

Το πρόγραμμα εκπονείται από τους εκπαιδευτικούς κα Βάκκου Χρυσάνθη-Φιλόλογο, κα Βαγιού Μυρσίνη-Φιλόλογο και κα Μαυρίδου Δέσποινα-Μαθηματικό.