«Το Κλίμα Αλλάζει! Δράσε Τώρα»

Στο εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Το Κλίμα Αλλάζει! Δράσε Τώρα» συμμετέχουν τριάντα πέντε μαθητές των τμημάτων Β2 και Β3 του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Αναγνώστου Ελένης, Ιωαννίδου Βαρβάρας και Τζαμπάζη Βασιλικής. Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στο παγκόσμιο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η συνειδητοποίηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης πρόκλησης του, η αναγνώριση των επιπτώσεών του στο άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, φυσικό και ανθρωπογενές και η συμμετοχή τους σε δράσεις ενημέρωσης και αντιμετώπισης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων