Τρίτη 10 Μαΐου, Παρουσίαση Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016

Την Τρίτη, 10 Μαΐου 2016, λίγες μέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων, έγινε η παρουσίαση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Βιωματικών Δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2015-2016.

Περισσότερα