ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α2

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

9.15-9.55 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ.(Α)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Β)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ
10.05-10.45 ΠΛΗΡΟΦ.(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Β)

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Α)

Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
10.55-11.35 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
11.45-12.25 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦ(Β) –ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α) ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
12.35-13.15 ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
13.25-14.05 ΙΣΤΟΡΙΑ        Λήψη αρχείου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α1

ΔΙΔ.ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8.20-9.00 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
9.15-9.55 ΦΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
10.05-10.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
10.55-11.35 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ

ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11.45-12.25 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ (Β)

ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Α)

12.35-13.15 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡ/ΚΗ(Β)-

ΤΕΧΝ/ΓΙΑ(Α)

ΠΛΗΡ/ΚΗ(Α)-

ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.(Β)

13.25-14.05 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑΛήψη αρχείου