ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΑΔΥΜ

Μέχρι την Παρασκευή 22-5-2020 πρέπει οι μαθητές της Γ’ τάξης να προσκομίσουν στο σχολείο υπέυθυνη δήλωση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη απο τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και μια φωτογραφία ταυτότητας προκειμένου να εκδοθούν τα απολυτήρια τους και να σταλούν στο σχολείο επιλογής τους (Γενικό Λύκειο Νάξου ή ΕΠΑΛ). Αυτό το διάστημα επίσης διανέμουμε στους μαθητές της Γ΄τάξης το ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) προκειμένου να συμπληρωθεί απο ιατρό και να χρησιμοποιηθεί τη νέα σχολική χρονιά ώστε ο /η μαθητής/τρια να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε αθλητικές δραστηριότητες.

Λόγω απουσίας μαθητών της Γ΄τάξης αυτή την περίοδο, αναρτούμε αρχεία τόσο με την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ όσο και το έντυπο ΑΔΥΜ ώστε όσοι δεν προσέρχονται σχολείο και δεν έχουν πάρει τα έντυπα , να τα εκτυπώσουν. Την “ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ” πρέπει να την συμπληρώσουν και τα υπογράψουν οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών να τη φέρουν στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 22 Μαϊου 2020.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΔΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 2