Αρχεία για Απρίλιος, 2020

Απρ 30 2020

Άρθρα του/της Γυμνάσιο Μακρακώμης

Πρόγραμμα Webex Δευτέρα 4-5-2020

ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠ 11:00 κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti ΑΠ 11:30 κ. ΠΑΠΙΣΤΑΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/pfotios ΑΑ 11:00 κ. ΠΑΠΙΣΤΑΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/pfotios ΑΑ 11:30 κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti Β1 09:00 κ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkirlam Β2 09:30 κ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkirlam Γ1+Γ2 10:30 κ. ΛΑΤΣΙΟΥ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/aglaialatsiou64 Γ1 11:00 κ. ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkostor Γ1 11:30 κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofiagramm23 Γ2 11:00 κ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/georgeksidiropoulos Γ2 […]

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 29 2020

Άρθρα του/της Γυμνάσιο Μακρακώμης

Πρόγραμμα Webex Πέμπτη 30-4-2020

ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α1 9:00 κ. Κυροδήμος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkirlam Α1 9:30 κ. Γραμματικού https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofiagramm23 Α2 9:30 κ. Κυροδήμος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkirlam Α2 10:00 κ. Γραμματικού https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofiagramm23 Β1 10:30 κ. Καραγεώργου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/karagvas Β1+Β2 11:30 κ. Κωνσταντίνου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/katerinakonstantinou9 Β2 11:00 κ. Καραγεώργου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/karagvas Γ Π 11:00 κ. Αρβανίτη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti Γ Α 11:30 κ. Αρβανίτη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 28 2020

Άρθρα του/της Γυμνάσιο Μακρακώμης

Πρόγραμμα Webex Τετάρτη 29-4-2020

ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α1 10:00 κ. Νεραντζάς https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/grscorpiogr Α2 10:00 κ. Λάτσιου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/aglaialatsiou64 Α2 10:30 κ. Νεραντζάς https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/grscorpiogr Β1 10:30 κ. Καστάνη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/georgiakastani Β1 11:00 κ. Κωστορρίζος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkostor Β2 11:00 κ. Καστάνη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/georgiakastani Β2 11:30 κ. Κωστορρίζος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkostor Γ1 11:00 κ. Νεραντζάς https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/grscorpiogr Γ2 11:30 κ. Νεραντζάς https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/grscorpiogr

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 27 2020

Άρθρα του/της Γυμνάσιο Μακρακώμης

Πρόγραμμα Webex Τρίτη 28-4-2020

ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α1 11:30 κ. Καστάνη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/georgiakastani Α1 12:00 κ. Κωνσταντίνου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/katerinakonstantinou9 Α2 11:00 κ. Καστάνη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/georgiakastani Α2 11:30 κ. Ζέρβα https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/pzerva Β1 10:00 κ. Νεραντζάς https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/grscorpiogr Β1 10:30 κ. Παπίστας https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/pfotios Β2 10:30 κ. Νεραντζάς https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/grscorpiogr Β2 11:00 κ. Παπίστας https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/pfotios Γ1 09:00 κ. Κυροδήμος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkirlam Γ1 09:30 κ. Σιδηρόπουλος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/georgeksidiropoulos […]

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 24 2020

Άρθρα του/της Γυμνάσιο Μακρακώμης

Πρόγραμμα Webex Δευτέρα 27-4-2020

ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΠ 11:00 κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti ΑΑ 11:30 κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti Β1 09:00 κ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkirlam Β2 09:30 κ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkirlam Γ1 11:00 κ. ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkostor Γ1 11:30 κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofiagramm23 Γ2 11:00 κ.ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/georgeksidiropoulos Γ2 11:30 κ. ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkostor

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 23 2020

Άρθρα του/της Γυμνάσιο Μακρακώμης

Πρόγραμμα Webex Παρασκευή 24-4-2020

ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α1 10:00 κ. Καραγέωργου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/karagvas Α2 11:00 κ. Παπίστας https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/pfotios Α2 11:30 κ.  Ζέρβα https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/pzerva Β1 10:00 κ. Γραμματικού https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofiagramm23 Β1 10:30 κ. Λάτσιου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/aglaialatsiou64 Β2 10:00 κ. Λάτσιου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/aglaialatsiou64 Β2 10:30 κ. Γραμματικού https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofiagramm23 Β Π 11:00 κ. Αρβανίτη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti Β Α 11:30 κ. Αρβανίτη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti Γ1 10:30 κ. […]

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 22 2020

Άρθρα του/της Γυμνάσιο Μακρακώμης

Πρόγραμμα Webex Πέμπτη 23-4-2020

ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α1 9:30 κ. Γραμματικού https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofiagramm23 Α2 10:00 κ. Γραμματικού https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/sofiagramm23 Β1 10:30 κ. Καραγεώργου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/karagvas Β1 11:00 κ. Κωνσταντίνου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/katerinakonstantinou9 Β2 11:00 κ. Καραγεώργου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/karagvas Β2 11:30 κ. Κωνσταντίνου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/katerinakonstantinou9 Γ Π 11:00 κ. Αρβανίτη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti Γ Α 11:30 κ. Αρβανίτη https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/vickyarvaniti

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Απρ 20 2020

Άρθρα του/της Γυμνάσιο Μακρακώμης

Πρόγραμμα Webex Τετάρτη 22-4-2020

ΤΜΗΜΑ ΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α1 11:00 κ. Παπίστας https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/pfotios Α2 10:00 κ. Λάτσιου https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/aglaialatsiou64 Β1 11:00 κ. Κωστορρίζος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkostor Β2 11:30 κ. Κωστορρίζος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkostor Γ1 11:00 κ. Κυροδήμος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkirlam Γ2 11:30 κ. Κυροδήμος https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/gkirlam

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Παλιότερα Άρθρα »