ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΗΣΟΥ

Άρθρα για 17, Απρίλιος 2020

Ο Λουίς Σεπούλβεδα κοσμεί τοίχο του σχολείου μας, αποτύπωση του εικαστικού μας, Γιώργου Μακρίδη.

Γιώργος Το Γεώργιος, Γιώργος στη σύγχρονη εκδοχή του, προέρχεται από τις λέξεις γη+έργο και σημαίνει γεωργός, αυτός που δουλεύει τη γη. Σημαίνει, ακόμη και αυτόν που επιδέχεται πνευματική καλλιέργεια.   Το όνομα Γεώργιος είναι ελληνικό, προέρχεται από το ουσιαστικό «γεώργιον» που σημαίνει καλλιεργήσιμο και την περίοδο της εορτής του (23 Απριλίου) οι αγρότες σπέρνουν, εξ ου… (συνέχεια…)