Feed
Άρθρα
Σχόλια

Από τη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε ( Τμήμα Γ Μαθητικών Θεμάτων) παραλάβαμε με αριθμό Πρωτοκόλλου Φ.6/320/58038/Γ1 και ημερομηνία 23-5-2012 την παρακάτω εγκύκλιο που υπογράφει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. Κώστας Παπαχρήστος.

7 Δημοτικό Σχολείο Θήβας- Μετάβαση απ΄το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7, παρ.1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, τιαρ.3 του Ν. 2817/1995 (ΦΕΚ 78Α), οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που Θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια και η οδοντολογική εξέταση.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του / της προϊσταμένου / νης του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

δ. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α) όπως τροποποιήθηκε με το

  7 Δημοτικό Σχολείο Θήβας

  άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159Α), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 2. α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
 3. β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο Φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 4. γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
 5. δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
 6. ε. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογική ς εξέτασης.
 7. στ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
 8. Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.7 / 229 / 53868 /Γ1/1Ο-5-2011 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., «.. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ΠΕ., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη Φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ. 4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)»

10.  Επισημαίνεται ότι, τα πιστοποιητικά γέννησης μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, σύμφωνα με τη με αριΘμ. Φ.6/ 350 /67503 /Γ1/Ι6-6-2011 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

11.  Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τη με αριθμ.Φ.6/261 /44789 /ΓΙ/23-4-2012 εγκύκλιο, τα δικαιολογητικά που αφορούν πιστοποιητικά υγείας (οδοντολογική εξέταση για το Νηπιαγωγείο­ οδοντολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εξέταση για την Α τάξη του δημοτικού σχολείου) μπορούν να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

12.  Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.Ε της χώρας όπως ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία περιοχής ευθύνης Τους.

13.  Οι Δ/ντές, σι Προϊστάμενοι και το διδακτικό Προσωπικό των σχολικών μονάδων Π.Ε της χώρας οφείλουν να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων