Feed
Άρθρα
Σχόλια

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια, Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης, Πειραματικά Σχολεία, Διαπολιτισμικά Σχολεία και τα Ολοήμερα Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2010-2011».

   

      Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-2011,

Καλεί

τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το διδακτικό έτος 2010-2011,  για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

β) σε Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια, Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια,

γ) σε Σ.Μ.Ε.Α. και Τμήματα Ένταξης,

δ) σε Πειραματικά Σχολεία

ε) σε Διαπολιτισμικά Σχολεία  και

ζ)   τα Ολοήμερα Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

2. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 19-04-2010 μέχρι 30-04-2010. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις, είναι οι διατάξεις της παρ. 5 περ. γ΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’)  οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), οι διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Α΄), οι διατάξεις του άρθρου 139 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/ 8-6-2006 τ. Α’), οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.6.2002. τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ. Α’) και οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄).

            Με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα αφορά στον τρόπο πρόσληψης και διορισμού των εκπαιδευτικών, στις μεταθέσεις και αποσπάσεις αυτών και στην επιλογή των στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης θα ορισθεί η διαδικασία των αποσπάσεων και κάθε σχετικό θέμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Α΄   ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αίτηση θα υποβληθεί μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες), στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα κατατεθούν και τα δικαιολογητικά.

Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση απόσπασης για:

            α. Μουσικά Σχολεία και

            β. Καλλιτεχνικά Σχολεία.  

Οι αιτήσεις για τα παραπάνω σχολεία  υποβάλλονται  μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών (Διευθύνσεις ή Γραφεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)  στα οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

Για κάθε κατηγορία απόσπασης (από  Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν μέχρι και πέντε προτιμήσεις Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Επίσης, μπορούν να υποβάλουν, σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων σε φορείς, αίτηση απόσπασης και σε ένα μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH Ι: Κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για απόσπαση προηγείται αυτή σε φορείς και σε περίπτωση ικανοποίησής τους δεν εξετάζονται λοιπές αιτήσεις (ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ κ.λ.π.

Β΄   ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι:

α) διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν τη διετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80Α΄).

β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία των οποίων λήγει μετά τις 31-08-2010 ή

γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2010.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπώνται και ταυτόχρονα τους χορηγείται ή ανανεώνεται η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, θα πρέπει υποχρεωτικά να ανακαλέσουν είτε την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης είτε την απόσπασή τους.

Γ΄   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ της παρούσης (από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

            Βλ. ανωτέρω το νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις που αφορούν, οι οποίες όμως θα πραγματοποιηθούν με το νέο νομικό πλαίσιο.

2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Γυμνάσια  και Λύκεια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στα Μουσικά Σχολεία έχουν:

α) Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ11, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12 για τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ13, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία έως 31 Αυγούστου 2010 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι).

β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής οι οποίοι έχουν τους παρακάτω κατά μάθημα αναφερόμενους τίτλους σπουδών και πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στη Β΄θμια Εκπαίδευση έως 31 Αυγούστου 2010:

 Ι. Μάθημα των Θεωρητικών της Μουσικής (Μουσική θεωρία και πράξη):

Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

 ΙΙ. Μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής:

            Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία  αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

 ΙΙΙ. Μάθημα της Διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων:

Τίτλοι σπουδών αντιστοίχου ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι από το  Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α/ ΔΟΑΤΑΠ. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα είναι δυνατό να προταθούν κατά την κρίση της καλλιτεχνικής επιτροπής, εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα του αντικειμένου «Θεωρητικά της Μουσικής» και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

            IV. Μάθημα των Ευρωπαϊκών Μουσικών Οργάνων:

Δίπλωμα ή πτυχίο του σχετικού οργάνου. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

            V. Μάθημα των Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων:

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη γνώση- ενασχόληση με το παραδοσιακό όργανο τουλάχιστον πέντε ετών.

γ) Καθηγητές μουσικής, οι οποίοι διορίστηκαν σε Μουσικά σχολεία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για άλλο μουσικό σχολείο, εφόσον έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην κατεχόμενη οργανική θέση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όλων των ανωτέρω.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH Ι:  Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν απόσπαση μόνον για τα σχολεία στα οποία είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν βάσει των προσόντων τους κατά το διορισμό τους. Όσοι έχουν διοριστεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ16, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι διορίστηκαν από το 2006 με προϋπηρεσία 30/μήνου και τοποθετήθηκαν αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 7α του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.

            Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό συνημμένο έντυπο (όχι ηλεκτρονικά) στη Διεύθυνση ή Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές θα αποσταλούν από τις υπηρεσίες, στις οποίες υποβλήθηκαν, στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επίσημα έγγραφα (επικυρωμένα αντίγραφα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων. Σημειώνεται ότι κανένας τίτλος σπουδών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν είναι επικυρωμένος. Για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH ΙΙ: Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις απόσπασης για τα Μουσικά Σχολεία θα πρέπει να είναι απολύτως σχετικά με το αντικείμενο το οποίο καλούνται οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα Μουσικά Σχολεία ή τη μουσική και τις τέχνες.

      Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί φάκελος με τα δικαιολογητικά και βιογραφικό κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης για το σχολ. έτος 2010-2011, δεν θα προσκομισθούν εκ νέου πλην της περίπτωσης προσκόμισης νέων στοιχείων ή δικαιολογητικών.

      Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. της χώρας θα πρέπει να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και όσα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παρούσας εγκυκλίου καθώς και για τη διαμόρφωση κρίσης για τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, δίπλωμα οδήγησης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, που δεν αφορούν τα Μουσικά  Σχολεία, όπως φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων, θα πρέπει να απορρίπτονται και να μην επισυνάπτονται στις αιτήσεις απόσπασης. Θα πρέπει επίσης να ελέγχουν τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών για απόσπαση και να δέχονται μόνο τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων (για τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας) και πέραν αυτής την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Η απόσπαση στα Μουσικά Σχολεία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ16) και γνώμη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH ΙΙΙ: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ζητούν απόσπαση σε Τμήματα Ένταξης Μουσικών Σχολείων υπάγονται στην περίπτωση 4 της εγκυκλίου (Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ), δηλαδή θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το ΠΥΣΔΕ στο οποίο ανήκει το σχολείο με το Τμήμα ΄Ενταξης και στη συνέχεια, με αίτησή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε, να ζητήσουν τη σχετική τοποθέτηση.

   

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210.344 2235 (κ. Φραϊδάκη) και 210.344 2192 (κ.Γρατσιώνη).

3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία έως 31 Αυγούστου 2010 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι).

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό συνημμένο έντυπο (όχι ηλεκτρονικά) στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το σχολείο της οργανικής τους θέσης. Στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές θα αποσταλούν, από τις υπηρεσίες στις οποίες υποβλήθηκαν, στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επίσημα έγγραφα (επικυρωμένα αντίγραφα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων.

Σημειώνεται ότι κανένας τίτλος σπουδών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν είναι επικυρωμένος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH IV: Τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν τις αιτήσεις απόσπασης για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία θα πρέπει να είναι απολύτως σχετικά με το αντικείμενο το οποίο καλούνται οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία  ή τις τέχνες.

      Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί φάκελος με τα δικαιολογητικά και βιογραφικό κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης για το σχολ. έτος 2010-2011, δεν θα προσκομισθούν εκ νέου πλην της περίπτωσης προσκόμισης νέων στοιχείων ή δικαιολογητικών.

      Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. της χώρας θα πρέπει να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και όσα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παρούσας εγκυκλίου καθώς και για τη διαμόρφωση κρίσης για τους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, δίπλωμα οδήγησης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, όπως φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων, θα πρέπει να απορρίπτονται και να μην επισυνάπτονται στις αιτήσεις απόσπασης. Θα πρέπει επίσης να ελέγχουν τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών για απόσπαση και να δέχονται μόνο τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.

Για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων (για τους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ32) και πέραν αυτής την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 344 2280 (κα Ε. Μπιγέρη) και 210 344 2912 (κα Μ. Ρεμούνδου).

4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών (μη ειδικού προσωπικού) σε Σ.Μ.Ε.Α., Τμήματα Ένταξης, καθώς και  σε Πειραματικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τυχόν κενές θέσεις στα σχολεία αυτά δύνανται να καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών είτε από τους ανήκοντες οργανικά σε σχολεία του νομού είτε από εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του οικείου κατά περίπτωση συμβουλίου. Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γνώμη του οικείου συμβουλίου.

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να τοποθετηθεί σε ένα από τα παραπάνω σχολεία, το οποίο όμως ανήκει σε άλλο ΠΥΣΔΕ από αυτό της οργανικής του θέσης, υποβάλλει αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο και στη συνέχεια, εφόσον ικανοποιηθεί το αίτημα του, υποβάλλει νέα αίτηση στο ΠΥΣΔΕ στο οποίο αποσπάστηκε για την τοποθέτηση του σε ένα από τα συγκεκριμένα σχολεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH V: Για την απόσπαση μη ειδικού προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α και Τμήματα Ένταξης, οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες αυτές θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. Α4 του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 78Α΄/14.3.2000), όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ.267Α΄/20.11.2003 και τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ. 199Α΄).

5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Διαπολιτισμικά Σχολεία.

Τυχόν κενές θέσεις στα Διαπολιτισμικά σχολεία θα καλυφθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου. Οι υποψήφιοι για απόσπαση στα σχολεία αυτά θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα τα οποία μπορούν να αποδείξουν με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα της μητρικής γλώσσας της πλειοψηφίας των μαθητών).

β. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με τη διδασκαλία σε παλιννοστούντες μαθητές.

γ. Βεβαιώσεις για τυχόν προϋπηρεσία τους σε Διαπολιτισμικά Σχολεία ή  σε Σχολεία του εξωτερικού.

6. Αποσπάσεις σε Ολοήμερα Σχολεία

Μετά την ανακοίνωση του πολιτικού πλαισίου για τη μετάβαση στο νέο Σχολείο, το οποίο είναι ολοήμερο και σταδιακά όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέπονται με επιλογή σε ολοήμερα με ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι στρατηγικοί στόχοι του οποίου υποστηρίζονται, μεταξύ των άλλων, με τη διασφάλιση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τη μείωση του ποσοστού των μαθητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, τη μείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής από την υποχρεωτική εκπαίδευση, την πιστοποίηση των γνώσεων ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ, τη δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη διδασκαλία, το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε το σχεδιασμό υλοποίησης από το Σεπτέμβριο 2010 μέσω του πιλοτικού προγράμματος.

Παράλληλα προχωρά στην εφαρμογή του αναμορφωμένου προγράμματος του Ενιαίου Ημερήσιου Δημοτικού Σχολείου με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου από τη νέα σχολική χρονιά 2010-2011.

Στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης του Ολοήμερου Σχολείου, το οποίο θα είναι ενταγμένο στο Ενιαίο Ημερήσιο Δημοτικό Σχολείο, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής θα εφαρμοσθεί σε μεγάλο αριθμό σχολείων, στα οποία, με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, θα πραγματοποιηθούν άμεσες παρεμβάσεις, οι οποίες θα αφορούν στη μείωση της ύλης, τη διεύρυνση του υποχρεωτικού ωραρίου του σχολείου, την εστίαση στην ελληνική γλώσσα, στα μαθηματικά, στην ξένη γλώσσα και στην προτεραιότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική  πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και την αναγκαιότητα υλοποίησης των πρωτοβουλιών για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού έχει καταστεί αναπόσπαστο εργαλείο για την ανάδειξη του Ολοήμερου Σχολείου κεντρικού πυλώνα της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας για την επίτευξη της κοινωνικής ισότητας.   

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει διαπιστωθεί ότι ικανός αριθμός εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «πλεονάζει» στις περιοχές που υπηρετούν και δεν καλύπτουν πραγματικές διδακτικές ανάγκες και των οποίων οι αιτήσεις των μεταθέσεων, κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων δεν ικανοποιήθηκαν.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, οι οποίοι πλεονάζουν και χρειάζεται να καλύψουν τα διδακτικά κενά, τα οποία δημιουργούνται με την εφαρμογή του Ολοήμερου Σχολείου σε περιοχές στις οποίες θα λειτουργήσει, στο πλαίσιο του Ενιαίου Ημερήσιου Δημοτικού Σχολείου, θα κληθούν να καλύψουν τις θέσεις αυτές με απόσπαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατά τη διαδικασία της παρούσας εγκυκλίου.

Ειδικότερα:

            Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ7, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον πίνακα (Πίνακας Α΄), στις οποίες θα λειτουργήσουν τα Ολοήμερα Σχολεία  κατά την Α΄ φάση εφαρμογής.

7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ξερογιαννάκη, τηλ. 213131644.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα ζητήσουν απόσπαση για τα σχολεία αυτά μπορούν να υποβάλουν παράλληλα αίτηση απόσπασης για ΠΥΣΔΕ ή φορέα με την παρούσα εγκύκλιο και την αντίστοιχη για τους φορείς.

8. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΔΥ

Α.  ΓΕΝΙΚΑ:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση σε ΚΕΔΔΥ, έχουν οι εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και  21 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ τ.Α΄ 199) με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου Α’ (Νομικό πλαίσιο).

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Στα δηλούμενα υπηρεσιακά στοιχεία, οι έχοντες οργανική θέση σε ΚΕΔΔΥ στην αίτηση τους  μετά την καταγραφή της οργανικής θέσης, στο πεδίο Γραφείο ή Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. επιλέγουν Περ/κή Δ/νση στην οποία ανήκει το ΚΕΔΔΥ της οργανικής τους θέσης.  Σημειώνεται ότι στις επιλογές για απόσπαση,  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν μέχρι πέντε(5)  ΚΕΔΔΥ .

Σε καμία περίπτωση η αίτηση δεν θα υποβάλλεται απευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή στο ΚΕΔΔΥ στο  οποίο ενδιαφέρονται να αποσπαστούν.

Υπενθυμίζεται στους εκπαιδευτικούς ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης, έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75Α΄) και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  Ι:

Οι εκπ/κοί  οι οποίοι εκτός από απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ επιθυμούν απόσπαση σε ΚΕΔΔΥ θα συμπληρώσουν επιπλέον και το έντυπο απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ, οπότε στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της αίτησής τους θα ενημερωθεί η αίτησή τους και ως προς τα ΚΕΔΔΥ της προτίμησής τους.

Εάν για έναν εκπαιδευτικό ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης σε ΚΕΔΔΥ, στη συνέχεια δεν εξετάζεται η αίτησή του για απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  ΙΙ:

Μετά το τέλος της ηλεκτρονικής καταχώρισης, τον έλεγχο και την επικύρωση για την ορθότητα των δηλουμένων από τους εκπαιδευτικούς υπηρεσιακών στοιχείων καθώς και αν οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί  θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ’ της παρούσας εγκυκλίου (από τους Προϊστάμενους των Περ/κών Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των ΚΕΔΔΥ, των  Διευθύνσεων και των Γραφείων Π.Ε. και Δ.Ε.), οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Π.Ε. και Δ.Ε. οι οποίες δέχθηκαν τις αιτήσεις, θα διαβιβάσουν την κατάσταση όσων υπέβαλαν αίτηση με τις επικυρωμένες αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής  του ΥΠΔΒΜΘ, το αργότερο μέχρι τις   12 – 05 – 2009.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  ΙΙΙ:

Η  καταχώριση και ο έλεγχος των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος  Ο.Π.Σ. στην ηλεκτρονική Δ/νση: http://anaplirotes.sch.gr.

Για πληροφορίες που αφορούν σε αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης), μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Τριανταφύλλου, τηλ. 210  344 2332 (Δ/νση Ειδικής Αγωγής, Τμήμα Β’ Προσωπικού).

9. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΕΤΑΔ).

Για αποσπάσεις σε τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) και Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ)  θα  εκδοθεί εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση  Φυσικής  Αγωγής του ΥΠΕΠΘ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Καραγιάννητηλ. 210 3442206 και κα Κλιγκοπούλου, τηλ. 210 3442199.

10. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Νομαρχιακών Υπευθύνων.

Θα  εκδοθεί εγκύκλιος από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση  Φυσικής  Αγωγής του ΥΠΔΒΜΘ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Καρούζουτηλ. 210 344 3516.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-

Α) Προς τους εκπαιδευτικούς

1. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του παραπάνω νόμου.

2. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά την αίτηση που θα εκτυπωθεί από το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης και να την υπογράψουν μετά την τελική εισαγωγή των στοιχείων τους. Η αίτησή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης τους οποίους επικαλούνται, (όπως βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου για περιπτώσεις ασθένειας, βεβαίωση της υπηρεσίας τού ή τής συζύγου για την περίπτωση συνυπηρέτησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην οποία να αναγράφεται το έτος και το εξάμηνο που φοιτούν κ.λπ.). Όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα.

3. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. απόσπασης.

4. Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός εάν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

Β) Προς τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης παρακαλούνται:

1.  Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους, επισυνάπτοντας το αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της αίτησης  και

2. Να θέσουν υπόψη των  πιστοποιημένων χρηστών του συστήματος το επισυναπτόμενο αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

            3. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 7-5-2010 θα πρέπει να προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης που υπέβαλαν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς τους ως προς τους λόγους που συνιστούν κώλυμα απόσπασης εκπαιδευτικού, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://anaplirotes.sch.gr/), σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο στην παρούσα δεύτερο Έντυπο Οδηγιών για τον έλεγχο των αιτήσεων απόσπασης, αποστέλλοντας το σχετικό εκτυπωμένο έντυπο ελέγχου θεωρημένο μαζί με τις αιτήσεις όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

            4.   Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, να συγκεντρώσουν όλες τις υποβληθείσες στην υπηρεσία τους αιτήσεις μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και να τις αποστείλουν με συγκεντρωτικό Πίνακα (όπου θα αναφέρεται και η οργανική θέση του κάθε εκπαιδευτικού) ταχυδρομικά, το συντομότερο δυνατό και όχι πέραν της 12-05-2009,  σε ένα μόνο φάκελο μεγέθους Α4, στις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Τμήματα Γ’ αντίστοιχα- της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ταξινομημένες με βάση την πρώτη προτίμηση των αιτούντων εκπαιδευτικών (και στη συνέχεια κατά  ειδικότητα και αλφαβητικά και κατά κατηγορία απόσπασης). Όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH: Η έγκριση των αποσπάσεων τελεί υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κενών στην περιοχή υποδοχής και επίσης μη δημιουργία κενών στην περιοχή προέλευσης.

                        Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

            ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων