Αρχείο ετικέτας Artikel

Artikel und Endungen

Nomen und Endungen – Ουσιαστικά και καταλήξεις   Maskulin sind die Nomen mit den Endungen: Αρσενικά είναι τα ουσιαστικά με τις εξής καταλήξεις: -el, -er, -ich, -ig, -ismus, -ling, -or

Δημοσιεύθηκε στη Γραμματική | Ετικέτες: , | Σχολιάστε