Άρθρα κατηγορίας ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Thema “Wohnen”

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Wohnen» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατηγορίες: Προφορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Thema “Wohnen”

Thema “Stadt und Land”

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Stadt und Land» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατηγορίες: Προφορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Thema “Stadt und Land”

Thema “Sport”

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Sport» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατηγορίες: Προφορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Thema “Sport”

Thema “Rundfunk”

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Rundfunk» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατηγορίες: Προφορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Thema “Rundfunk”

Thema “Reisen”

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Reisen» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατηγορίες: Προφορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Thema “Reisen”

Buchstabe E

Buchstabe E Το βασικό λεξιλόγιο των Γερμανικών από το γράμμα E

Κατηγορίες: Λεξιλόγιο | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Buchstabe E

Thema: «Presse – Zeitungen – Zeitschariften»

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Presse – Zeitungen – Zeitschriften» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατηγορίες: Προφορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Thema: «Presse – Zeitungen – Zeitschariften»

Thema: “Musik”

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Musik» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατηγορίες: Προφορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Thema: “Musik”

Thema: “Mode”

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Mode» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατηγορίες: Προφορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Thema: “Mode”

Thema: “Mensch, Natur und Industrie”

Εδώ θα βρείτε ερωτήσεις και απαντήσεις στο θέμα «Mensch, Natur und Industrie» στα γερμανικά μαζί με τη μετάφραση στα ελληνικά.

Κατηγορίες: Προφορικά | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Thema: “Mensch, Natur und Industrie”