ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ – Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ – Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ

 Στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα ο καταστροφέας της Καρχηδόνας Σκιπίων Αιμιλιανός Αφρικανός υπέταξε οριστικά την Ισπανία, η οποία εξελίχθηκε στην πλουσιότερη ρωμαϊκή επαρχία στη Δύση. Οι Ρωμαίοι ολοκλήρωσαν την κατάκτηση της εντεύθεν των Άλπεων Γαλατίας (Gallia Cisalpina) και κατέκτησαν την Νότιο Γαλλία. Η επαρχία που δημιουργήθηκε ήταν η Ναρβωνίτιδα.

Κατά τη διάρκεια του 2ου π.Χ. αιώνα οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν σε όλες τις ακτές της Μεσογείου, μετατρέποντάς την σε «ρωμαϊκή θάλασσα», την οποία αποκαλούσαν «mare nostrum».

Mare nostrum

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ Λυκείου | Ετικέτες: , , , | Σχολιάστε

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ – Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

 Μετά το τέλος του Β΄ Καρχηδονιακού Πολέμου, η Ρώμη στράφηκε στην Ανατολή και άρχισε να παρεμβαίνει στις ελληνικές υποθέσεις. Οι μόνοι αξιόλογοι ηγέτες του ελληνικού κόσμου που αντιστάθηκαν στη Ρώμη ήταν:

 • ο Φίλιππος Ε΄ της Μακεδονίας
 • ο Αντίοχος Γ΄ της Συρίας

Οι Ρωμαίοι αρχικά στράφηκαν εναντίον της Μακεδονίας. Με συμμάχους του Αιτωλούς, συγκρούστηκαν με τον Φίλιππο Ε΄ στη τοποθεσία «Κυνός Κεφαλαί» στη Θεσσαλία το 197 π.Χ. και επικράτησαν στο πεδίο της μάχης.

Ο ελλαδικός χώρος το 200 π.Χ.

Αποτέλεσμα:

Η Μακεδονία έχασε περιοχές στην Ιλλυρία και στον Ελλήσποντο και πλήρωσε μεγάλη πολεμική αποζημίωση.  Ο Φλαμινίνος (Titus Quinctius Flamininus) – νικητής του Φιλίππου Ε΄ – κήρυξε το 196 π.Χ. την «ανεξαρτησία» των ελληνικών πόλεων στα Ίσθμια → πράξη που εξυπηρετούσε τα ρωμαϊκά σχέδια.

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ Λυκείου | Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Η ΡΩΜΑÏΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Η ΡΩΜΑÏΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Οι Ρωμαίοι κυριάρχησαν στην ιταλική χερσόνησο με επεκτατικούς πολέμους. Ο αγώνας αυτός κράτησε 3 αιώνες: από τον 5ο αι. έως τον 3ο αιώνα π.Χ.

Αρχικά (5ος αιώνας) οι Ρωμαίοι στράφηκαν εναντίον των λαών της κεντρικής Ιταλίας:

 • των Λατίνων
 • των Σαβίνων
 • των Αικούων
 • των Ετρούσκων

Κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. αντιμετώπισαν τις επιδρομές των Γαλατών της βόρειας Ιταλίας (πολιορκία της Ρώμης) και κατόπιν επιβλήθηκαν στους Σαμνίτες και κατέλαβαν την Καμπανία.

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ Λυκείου | Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Die Auswertung landeskundlicher Inhalte im Lehrwerk „Luftballons“ anhand ausgewählter Kriterien

Inhaltsverzeichnis

 

0. Einleitung 3
1. Landeskunde und ihre Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht 3
1.1. Interkulturelles Lernen und interkulturelle Landeskunde 4
2. Zur Signifikanz der Evaluierung von Lehrwerken 5
2.1. Kriterien zur Analyse von Lehrwerken 6
2.2. Ausgewählte Kriterien zur Lehrwerkanalyse 6
3. Analyse des Lehrwerks „Luftballons“ 8
3.1. Pro 8
3.2. Contra 9
4. Fazit 9
   

 

 1. Einleitung

Fremdsprachenlernen bedeutet weit mehr als nur die Sprache lernen. Denn zum Sprachenlernen gehören auch landeskundliche Inhalte, besonders in der heutigen Zeit, da die Tendenzen in der Didaktik den Weg zum interkulturellen Lernen weisen. Landeskunde ist ein wichtiger Bestandteil des Fremdsprachenunterrichts und kann dazu beitragen, fremde Menschen für das Land und seine Menschen zu begeistern. Dass dadurch auch ein Schritt zum engeren Zusammenwachsen getan wird, ist nicht zu bestreiten. In dieser dritten Hausarbeit wird die Bedeutung der Landeskunde für den Fremdsprachenunterricht angesprochen, die Signifikanz der Evaluierung von Lehrwerken dargelegt, die Kriterien für die Beurteilung von Lehrwerken angeschnitten, die eigenen bevorzugten Kriterien behandelt, und anhand dieser das Lehrwerk „Luftballons“ evaluiert werden.

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Unterrichtsplanung, ΕΑΠ | Ετικέτες: , , , , , , , | Σχολιάστε

Sprachlernstrategien im Fremdsprachenunterricht

Inhaltsverzeichnis

 

0. Einleitung 3
1. Sprachlernstrategien 3
1.1. Direkte und indirekte Lernstrategien 4
2. Lernstrategien und Lerntechniken 5
3. Lernstrategien und ihre Signifikanz für den Fremdsprachenunterricht 6
4. Wichtige und effektive Lernstrategien für den DaF-Unterricht 7
5. Zusammenfassung 8
6. Literaturverzeichnis 9

 

 1. Einleitung

In der heutigen Gesellschaft der Information und der ultimativen Kommunikation, ist es von höchster Bedeutung außer Wissen vor allem Sprachen zu beherrschen, weshalb auch sehr viele Menschen Fremdsprachen lernen. Diese Tendenz ist leicht ablesbar, zum Beispiel am Unterricht von Fremdsprachen schon in der Grundschule, oder an den ansteigenden Zahlen der Fremdsprachenlerner während des Studiums bzw. während des Berufslebens. Diese zweite Gruppe lernt Fremdsprachen aus eigenem Antrieb, um bessere Berufs- bzw. Aufstiegsmöglichkeiten zu haben. In der Schule jedoch wird das Fremdsprachenlernen manchmal als notwendiges Übel seitens der Schüler aufgefasst, wobei Motivation und Lernlust, sowie Unterrichtsbeteiligung stagnieren. Es ist also kein Geheimnis, dass sich Lehrer mit verschiedenen Lernertypen auseinandersetzen müssen. Darum sind auch verschiedene Lernstrategien entwickelt worden, die je nach den Bedürfnissen des Einzelnen angewandt werden können. In dieser zweiten Hausarbeit werden die Sprachlernstrategien skizziert werden, und der Versuch unternommen werden, ihre Wichtigkeit für den Fremdsprachenunterricht aufzuzeigen. Im Anschluss werden die eigenen, bevorzugten Lernstrategien aufgezeigt werden.

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Unterrichtsplanung | Ετικέτες: , , , , | Σχολιάστε

Die Muttersprache im Fremdsprachenunterricht – Eine geschichtliche Reflexion und die heutige Realität

Inhaltsverzeichnis

 

0. Einleitung 3
1. Die Geschichte des Fremdsprachenunterrichts 3
2. Die Methoden des Fremdsprachenunterrichts 4
2.1. Der Einsatz der Muttersprache in den verschiedenen Methoden des FSU 4
2.2. Alternativer Fremdsprachenunterricht 5
3. Eigene Unterrichtserfahrungen 6
4. Zusammenfassung 8
5. Literaturverzeichnis 9
  Anhang  
     

 

 1. Einleitung

Wilhelm von Humboldt – der Begründer der modernen Sprachwissenschaft – schrieb vor über 170 Jahren in seiner Arbeit «Ueber den Einfluss des verschiedenen Charakters der Sprachen auf Literatur und Geistesbildung»[1]: „Man kann vielmehr als allgemein anerkannt annehmen, dass die verschiedenen Sprachen die Organe der eigenthümlichen[2] Denk- und Empfindungsarten der Nationen ausmachen, dass eine große Anzahl von Gegenständen erst durch die sie bezeichnenden Wörter geschaffen werden, und nur in ihnen ihr Daseyn haben, … dass endlich die Grundtheile der Sprachen nicht willkürlich, und gleichsam durch Verabredung entstanden, sondern aus dem Innersten der Menschennatur hervorgegangene, und sich … erhaltende und forterzeugende Laute sind.“ Unter diesem Grundaspekt von Wilhelm von Humboldt werden wir uns in dieser ersten Hausarbeit mit der Muttersprache im Fremdsprachenunterricht beschäftigen. Wir werden ihren historischen Einsatz und Gebrauch beobachten, sowohl ihre sprachtheoretische Verbannung von den neueren Methoden aus dem Fremdsprachenunterricht, und versuchen, die praktische Unterrichtsrealität von heute zu beschreiben.                              Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Unterrichtsplanung | Ετικέτες: , , , | Σχολιάστε

Die sprachbezogene Kognitivierung und die Planung des Grammatikunterrichts

Inhaltsverzeichnis

0. Einleitung

1. Die Vorbereitung und Planung des Unterrichts

1.1. Sprachbezogene Kognitivierung und Unterrichtsplanung

1.1.1. Das Bedingun

1.1.2. Das Wahlfeld

1.2 Das klassische Phasenmodell

1.2.1. Die proaktive sprachbezogene Kognitivierung

1.2.2. Formen der Kognitivierung

1.2.3. Kognitivierung durch Differenzierung von Regeln

1.2.4. Kognitivierung durch Sprachvergleich

1.2.5. Weitere Kognitionsverfahren

 1. Planung des Unterrichts

2.1. Analyse des Bedingungsfeldes

2.2. Planung im Wahlfeld

2.3. Vorstellung des Grammatikunterrichts

 1. Zusammenfassung
 2. Kommentar
 3. Literaturverzeichnis

    Anhang

 

 1. Einleitung

Alexander der Große sagte einst, dass ihm sein Vater das Leben (ζην) schenkte, doch verdanke er seinem Lehrer das richtige Leben (ευ ζην). Gemeint ist damit natürlich die Bildung. Der Lehrer war der weltberühmte Aristoteles, der den jungen Alexander und dessen Freunde unterrichtete, indem er ihnen hauptsächlich in Gesprächen sein Wissen vermittelte. Doch seit der Zeit des Aristoteles sind zwei Jahrtausende vergangen, und die Lehrer von heute haben nicht solche Freiheiten in ihrer Unterrichtsgestaltung. Die wenigsten sind heute in der Lage, ihre Bücher zu greifen und sich einfach in den Unterricht zu stürzen. Heute bedarf es einer Unterrichtsvorbereitung, die eine Unterrichtsplanung beinhaltet und einer Unterrichtsnachbereitung. In dieser dritten Hausarbeit werden wir uns mit der Planung und Durchführung einer Unterrichtseinheit beschäftigen, bei der die sprachbezogene Kognitivierung im Vordergrund steht. Die Analyse des Bedingungsfeldes und die Planung im Wahlfeld werden berücksichtigt werden. Dabei wird das klassische Phasenmodell angewandt werden, und verschiedene Formen der Kognitivierung bedacht werden. Eine Auseinandersetzung mit der Differenziertheit der Regeln, der Kognitivierung durch Sprachvergleich, der Induktion versus Deduktion, der Sprachwahl und der grammatischen Terminologie ist unumgehbar.

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη Grammatik | Ετικέτες: , , , , , , , , | Σχολιάστε

RES PUBLICA

RES PUBLICA

 Η περίοδος της βασιλείας τελειώνει το 509 π.Χ. με την εξέγερση των πατρικίων και την απομάκρυνση των Ετρούσκων. Το νέο πολίτευμα: δημοκρατία (res publica). Η πραγματικότητα: αριστοκρατία, γιατί η εξουσία είναι στα χέρια των πατρικίων.

Για δύο αιώνες η Ρώμη θα είναι στο εσωτερικό της αντιμέτωπη με κοινωνικούς αγώνες: την σύγκρουση πατρικίων και πληβείων για τα πολιτικά δικαιώματα, ενώ στον εξωτερικό τομέα θα κυριαρχήσει μέχρι τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. στην ιταλική χερσόνησο και θα αντιμετωπίσει τους Καρχηδόνιους στη Δυτική Μεσόγειο.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Οι πληβείοι αγωνίστηκαν για περίπου 2 αιώνες για να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα.

5ος αιώνας (αρχές): αναδεικνύουν μία νέα εξουσία: οι δήμαρχοι. Εκλέγονται για έναν χρόνο, και το κύριο έργο τους είναι να προστατεύουν του πληβείους από τις αυθαιρεσίες των πατρικίων.

5ος αιώνας (μέσα): καταγραφή του εθιμικού δικαίου: η Δωδεκάδελτος βάζει τέλος στις αυθαίρετες δικαστικές αποφάσεις των πατρικίων. Καταργείται ο νόμος που απαγόρευε τον γάμο μεταξύ πατρικίων και πληβείων.

4ος αιώνας: οι πληβείοι αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγονται ύπατοι (consul – consules) και να εκλέγονται «μέγιστοι αρχιερείς» (pontifex maximus)

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ Λυκείου | Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε

Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ

 Γιατί κατάφεραν οι Ρωμαίοι να επικρατήσουν και να κυριαρχήσουν αρχικά στην ιταλική χερσόνησο και αργότερα σε όλη την Μεσόγειο; Γιατί υπήρχαν οι εξής 5 πυλώνες:

 • αρετές
 • ρωμαϊκός στρατός
 • οργάνωση κατακτημένων περιοχών
 • δημιουργία οδικού δικτύου
 • ίδρυση αποικιών

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ Λυκείου | Ετικέτες: , , , , , , , | Σχολιάστε

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Σύμφωνα με την παράδοση η Ρώμη ιδρύθηκε από τον Ρωμύλο, απόγονο του Αινεία το 753 π.Χ. Ο Ρωμύλος ανατράφηκε, σύμφωνα με την ίδια παράδοση μαζί με τον αδερφό του Ρώμο από μία λύκαινα.

Ρωμύλος και Ρέμος

Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε στη θέση της Ρώμης οικισμούς από τον 10ο έως και τον 8ο αιώνα π.Χ. Πιο πιθανό είναι να ιδρύθηκε από τους Ετρούσκους, οι οποίοι προχώρησαν σε σπουδαία έργα:

 • αποξήρανση των ελών της περιοχής
 • δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού αγωγού
 • δημιουργία αγοράς στο κέντρο της πόλης
 • δημιουργία του μεγάλου ιπποδρόμου
 • ανέγερση του ναού του Διός στον λόφο του Καπιτωλίου

Θέση αρχαίας Ρώμης

Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. οι κάτοικοι της Ρώμης επαναστάτησαν και έδιωξαν τους Ετρούσκους. Έκτοτε κυριάρχησαν στο Λάτιο και σταδιακά αντιμετώπισαν αποτελεσματικά τους γύρω λαούς. Σύμφωνα με την παράδοση, από την ίδρυση της Ρώμης το 753 π.Χ. έως το 509 π.Χ. κυβέρνησαν έξι βασιλείς, από τους οποίους κάποιοι φαίνεται να ήταν Ετρούσκοι.

Το Λάτιο (ιταλικά: Lazio, Λάτσιο) είναι σήμερα περιφέρεια της Ιταλίας. Ο όρος Λάτιο προέρχεται πιθανότατα από το αρχαίο «Latium», δοσμένο από τους Λατίνους, πρόγονους των αρχαίων Ρωμαίων που με τη σειρά τους διατήρησαν αυτήν την ονομασία λόγω του πλάτους της περιοχής («latus» στα λατινικά), που σήμαινε επίσης και «εύφορη χώρα».

Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ Λυκείου | Ετικέτες: , , , , , , , , , , , , , , , | Σχολιάστε