Μηνιαία Αρχεία: Οκτώβριος 2020

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Στις αρχές του 10ου αιώνα • αυξάνεται ο αριθμός των θεμάτων σημαντικά: από 7 θέματα το 750 μ.Χ. σε → 17 θέματα το 950 μ.Χ. • απλουστεύεται η διοίκηση στην επαρχία

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ Λυκείου | Σχολιάστε

Βυζάντιο – Η οικονομία κατά τον μεσαίωνα

ΟΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κατά τον 9ο αιώνα παρατηρείται στην αυτοκρατορία: ● αύξηση της αγροτικής παραγωγής και ● αύξηση του πληθυσμού κυρίως στις πόλεις Αυτή η αστυφιλία παρατηρείται τον 10ο αιώνα λόγω: ● της αύξησης της μεγάλης … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ Λυκείου | Σχολιάστε