Αρχική » differentiated school » Differentiated School

Differentiated School

Το σχέδιο «Η διαφορετικότητα στο σχολείο» ξεκίνησε ως μια προσπάθεια της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου να επιμορφώσει εκπαιδευτικούς και στελέχη διοίκησης από διαφορετικά νησιά και σχολεία σε θέματα διαφοροποιημένης παιδαγωγικής. Το θέμα της διαφορετικότητας και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής επιλέγηκε καθώς ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σχολείων όπως τις εξέφρασαν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί στα Δωδεκάνησα. Παράλληλα με τις ανάγκες των σχολείων, η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου έχει ως πολιτική της τη συμπερίληψη και εστιάζει στην υποστήριξη της διαφορετικότητας όλων των παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του μαθητικού δυναμικού στα σχολεία της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού στα νησιά αλλάζει όλο και περισσότερο και περιλαμβάνει μαθητές από προσφυγικές ροές, μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο για οικονομικούς λόγους λόγω εργασίας στον τουρισμό, μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς, μαθητές με ειδικές ανάγκες, μαθητές με σοβαρά οικογενειακά προβλήματα ή από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, παλιούς μετανάστες που δεν είχαν παρακολουθήσει σχολική εκπαίδευση, μαθητές από ασιατικές χώρες κλπ.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης συμπεριέλαβε την πολιτική της Διεύθυνσης για συμπερίληψη σε σχολεία που υποδέχονται μαθητές από διαφορετικά θρησκευτικά, πολιτισμικά και οικονομικά υπόβαθρα και που παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια στους μαθητές και στις οικογένειες τους. Επιλέγηκαν σχολεία από τη Ρόδο και μικρά και μεγάλα νησιά. Συμμετείχαν τα σχολεία

  1. Γυμνάσιο Γενναδίου Ρόδου
  2. Γυμνάσιο ´Εμπωνα Ρόδου
  3. Μουσικό Σχολείο Ρόδου
  4. 2ο ΓΕΛ Καζούλλειο Ρόδου
  5. 1ο Γυμνάσιο Μπελένειο Λέρου
  6. Γυμνάσιο Ζηπαρίου Κω
  7. 1ο ΓΕΛ Καλύμνου
  8. ΕΠΑΛ Καλύμνου

Σχολιάστε

Για να σας ενημερώνουμε

Translate

free hit counter
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση