Artsteps

Χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού  artsteps

Η συμμετοχή μου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+KΑ1 που υλοποιήθηκε από 16 έως 23  Οκτωβρίου 2016  στην πόλη Turnhout σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων CVO με τίτλο «Αξιολόγηση μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ψηφιακές εφαρμογές» αποτέλεσε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική εμπειρία.

geo1

 

Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του προγράμματος περιλάμβανε:

  • καθημερινή παρακολούθηση διαλέξεων και μαθημάτων
  • επίσκεψη χώρων και οργανισμών,
  • συμμετοχή σεworkshops (με εργασίες, test-φύλλα αξιολόγησης καθώς και παιχνίδι ρόλων–role playing)
  • ανταλλαγή απόψεων και εκπαιδευτικού υλικού

Μετά το πέρας του προγράμματος στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου (στη Γ΄ Λυκείου-Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων) εφαρμόστηκαν ποικίλες τεχνικές και μέθοδοι που παρατηρήθηκαν και αναλύθηκαν. Το αποτέλεσμα των διαθεματικών και συνθετικών εργασιών παρουσιάστηκε χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό  artsteps –ως δυναμικό εργαλείο μάθησης. Ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος του συγκεκριμένου online λογισμικού επιτρέπει στους μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες που ευνοούν τον ενεργό πειραματισμό, τη λήψη αποφάσεων, την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Με την αξιοποίηση του εν λόγω λογισμικού καλλιεργήθηκαν δεξιότητες σημαντικές για την επιστήμη του τουρισμού όπως εντοπισμού, ταξινόμησης, διαχείρισης, ανάλυσης, σύγκρισης, διασταύρωσης και αξιολόγησης της πληροφορίας και υποβοηθήθηκε η εξοικείωση των μαθητών με διαδικασίες έρευνας και με τη χρήση δυναμικών εργαλείων μάθησης που θα τους οδηγήσουν σε κριτική αντιμετώπιση των πληροφοριών. Το project που δημιουργήθηκε παρουσιάστηκε στο σύλλογο διδασκόντων καθώς και μετέπειτα στα υπόλοιπα τμήματα άλλων ειδικοτήτων ώστε να αποτελέσει έναυσμα για να το εφαρμόσουν αντίστοιχα.
Ειδικότερα:
Στο πλαίσιο του προγράμματος επισκεφθήκαμε αίθουσες διδασκαλίας και παρακολουθήσαμε μαθήματα σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης (από Α/θμια έως και Β/θμια Εκπαίδευση καθώς και εκπαίδευση ενηλίκων).
Κατά τις εν λόγω επισκέψεις παρατηρήσαμε ποικίλες και χρήσιμες πρακτικές που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαδικασία μάθησης καθώς και δημιουργία κλίματος αποδοχής μεταναστών. Συγκεκριμένα, η παρακάτω φωτογραφία μας δείχνει έναν ιδιαίτερο τρόπο αποδοχής μεταναστών καθώς και ενίσχυσης της ομάδας (team building) –πρόκειται για ένα χάρτη στον οποίο επιλέχθηκαν οι χώρες προέλευσης των μαθητών και στις οποίες πρόσθεσαν αντίστοιχα τη φωτογραφία του μαθητή/μαθητών.

geo2

Η μέθοδος αυτή έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

v  δίνει τη δυνατότητα να αισθάνονται όλα τα παιδιά εξίσου σημαντικά και αποδεκτά

v  διευκολύνει τη διαθεματικότητα στη μάθηση συνδυάζοντας τις γνώσεις τους στη γεωγραφία και στην ιστορία καθώς δύναται να εμπλουτιστεί και από προσωπική εμπειρία και βιωματική γνώση της κουλτούρας μεταξύ των λαών

v  προάγει την πολυπολιτισμικότητα στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη κοινωνία στην οποία ανήκουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται.

 

Η μέθοδος αυτή έδωσε το ερέθισμα να εφαρμοστεί και στα πλαίσια του Επαγγελματικού Λυκείου Παραδεισίου στο τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα το τμήμα αυτό περιλαμβάνει μαθητές (εκτός από Έλληνες) τρεις (3) από Αλβανία και έναν (1) από Ουκρανία. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών διδάσκεται το μάθημα της Τουριστικής Γεωγραφίας,  το οποίο έχει ως κύριο στόχο οι μαθητές να γνωρίζουν την τουριστική ανάπτυξη περιοχών στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το γεγονός ότι τοποθετήθηκε ο χάρτης αυτός στην αίθουσά τους επισημαίνοντας τις χώρες προέλευσής τους καθώς και σε ποιες πόλεις–χώρες έχουν ταξιδέψει συνέβαλε στα εξής:

 

üΆριστη συνύπαρξη μαθητών

üΑποδοχή διαφορετικότητας εντός της σχολικής τάξης

üΕμπλουτισμός μαθησιακής διαδικασίας με πολιτισμικά στοιχεία διαφορετικής κουλτούρας

üΣύνδεση γνώσεων μαθήματος τουριστικής γεωγραφίας με το μάθημα εισαγωγής στον τουρισμό καθώς δημιούργησαν τουριστικά πακέτα κατανέμοντας τις ημέρες μεταξύ γειτονικών χωρών.

 

Επίσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων που παρακολουθήσαμε διαπιστώσαμε το συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων μέσων διδασκαλίας, ειδικότερα χρησιμοποιούσαν tablets ταυτόχρονα με άτλαντες σε έντυπη μορφή.

geo3

 

Φωτογραφία του εξοπλισμού των τάξεων στο CVO.

Ομοίως ακολουθήθηκε η πρακτική αυτή και στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου όπου προμηθευτήκαμε Άτλαντες της Ευρώπης και του κόσμου και εφαρμόσαμε τη συνδυαστική διδασκαλία στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν online εφαρμογές όπως:  http://www.sheppardsoftware.com, google earth,  http://online.seterra.com/el σε συνδυασμό με τους άτλαντες σε έντυπη μορφή.

geo5 geo4

Συνάμα στο εργαστήριο αναζήτησαν υλικό για την χώρα που τους ενδιέφερε (είτε λόγω καταγωγής είτε από τουριστικό ενδιαφέρον) ώστε να χρησιμοποιηθούν στο εκπαιδευτικό λογισμικό artsteps.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν μέρος των ποικίλων διδακτικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί το project παρουσίασης χωρών με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού artsteps.

Το ολοκληρωμένο project που δημιουργήθηκε στο artsteps είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://tourismgeography.artsteps.com/

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εμπλουτίσουν την ενότητα TOURISMGEOGRAPHY μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και με επιπλέον εικονικές εκθέσεις χωρών με τουριστική ανάπτυξη.

Ενδεικτικά αναφέρεται μια (1) από τις εικονικές εκθέσεις που δημιουργήθηκαν και συγκεκριμένα της Ιταλίας:

 Αίθουσα 1: Γενικές πληροφορίες για την Ιταλία και τα αξιοθέατα της.

geo6

Αίθουσα 2: Πληροφορίες για την Ρώμη και τα αξιοθέατα της.


geo7

Αίθουσα 3: Πληροφορίες για την Μιλάνο και τα αξιοθέατα του.

geo8

Ομοίως συνεχίζεται η εικονική έκθεση της Ιταλίας και των άλλων χωρών που δύνανται οποιοσδήποτε θελήσει να επισκεφθεί στον ιστότοπο: artsteps.com στην ενότητα: TOURISMGEOGRAPHY. (http://tourismgeography.artsteps.com/)

Με την ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή, η οποία δεν αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά το σχολικό εγχειρίδιο αλλά λειτουργεί επικουρικά, εμπλουτίζεται και διευκολύνεται η διδασκαλία των τουριστικών μαθημάτων και ενισχύεται η αποτελεσματικότητά της. Η πληροφορία μετατρέπεται σε γνώση ευκολότερα και σε μεγαλύτερο βαθμό μέσα από εικόνες και κείμενα ευχάριστα στους μαθητές και μέσα από μια παιγνιώδη διαδικασία που οδηγεί στη χαρά της γνώσης, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μαθησιακή διαδικασία επικεντρωμένη στο μαθητή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ


Σχολιάστε

Για να σας ενημερώνουμε

Translate

free hit counter
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση