Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α./ πρώην Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024»

Για το σχολικό έτος 2023-2024 το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ορίζεται με το έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ11/11511/Δ7/02-02-2024 ως ακολούθως: Το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών /τριών /εκπαιδευτικών, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι […]

Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ »

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μεσολογγίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού του έργου για το σχολικό έτος 2023-2024, προγραμματίζει την υλοποίηση διά ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023 για τις σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν […]

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κλειτορίας – Ακράτας »

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κλειτορίας-Ακράτας απευθύνει πρόσκληση στις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Εκπ/σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους στα προγράμματά του, στις εγκαταστάσεις του στην Κλειτορία και στην Ακράτα. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν έως την έκδοση της νέας εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για τις επισκέψεις […]

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α./ πρώην Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023»

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ορίζεται με το υπ΄ αριθμ. Φ11/944/Δ7/ 04-01-2023 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως ακολούθως: Το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών /τριών /εκπαιδευτικών, είτε με […]

Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κλειτορίας – Ακράτας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Κλειτορίας-Ακράτας απευθύνει πρόσκληση στις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Εκπ/σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους στα προγράμματά του, στις εγκαταστάσεις του στην Κλειτορία και στην Ακράτα. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου 2022. Στην Κλειτορία υλοποιούνται μονοήμερα και πολυήμερα […]

Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμου

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Θέρμου, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), προγραμματίζει την υλοποίηση δια ζώσης […]

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α./ πρώην Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022»

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (Φ11/154902/Δ7/ 30-11-2021) «η παιδαγωγική ομάδα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ενημερώνει τις σχολικές μονάδες της οικείας Π.Δ.Ε. σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί.» Στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδος υπάγονται τα Κ.Ε.ΠΕ.Α/ πρώην ΚΠΕ: Κλειτορίας- Ακράτας, Μεσολογγίου, Θέρμου και Κρεστένων. Τα σχολεία της Δ.Δ.Ε Αχαΐας δύνανται να επιλέξουν μόνο από τα προγράμματα ΚΕΠΕΑ της ΠΔΕ […]

;
Copyright © ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση