Αρχική σελίδα

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας άρχισε τη λειτουργία του το 1991.

Χρησιμοποιώντας ετήσιους σχεδιασμούς με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους  οδηγηθήκαμε σε: 

  • Ένα οργανωμένο Τμήμα Υποστήριξης όλων των προγραμμάτων με εκπαιδευτικό υλικό, μεθόδους, νέες τεχνολογίες και δικτυώσεις.
  • Έκρηξη συμμετοχής μαθητών και εκπαιδευτικών σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει το 20% των μαθητών και εκπαιδευτικών του Νομού Αχαΐας σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Σκοπός μας

η καλλιέργεια γνώσεων, η κατανόηση των πραγματικών προβλημάτων, η ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που οδηγούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην καλύτερη ποιότητα ζωής

ώστε

να γίνουν ικανοί να δράσουν ατομικά και ομαδικά σε τοπικό επίπεδο και να συνδέουν τα τοπικά προβλήματα με την παγκόσμια κοινότητα και το παγκόσμιο περιβάλλον. 

Αυτό γίνεται: 

  • Μέσα από προγράμματα 5μηνης ή 6μηνης διάρκειας με συγκεκριμένο θέμα (πρόβλημα) και σχεδιασμό, μεθοδολογία, αξιολόγηση.
  • Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.1892/1990) και υλοποιούνται προαιρετικά από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Απολογιστικά στοιχεία (από τo 2001)

Copyright © ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση