Υλοποίηση Προγράμματος

Πως γίνεται η υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μέσα από προγράμματα 5μηνης ή 6μηνης διάρκειας με συγκεκριμένο θέμα (πρόβλημα) και σχεδιασμό, μεθοδολογία, αξιολόγηση. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.1892/1990) και υλοποιούνται προαιρετικά από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ για την υλοποίηση του Προγράμματος 

Ο προσανατολισμός στη μελέτη πρόληψης ή επίλυσης περιβαλλοντικών θεμάτων ή προβλημάτων

Η διεπιστημονική προσέγγιση με ολιστική αντίληψη.

Οι συνεργασίες και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, στη ζωή και στην επικαιρότητα.

Η χρήση ενεργητικών – βιωματικών παιδαγωγικών μεθόδων και ομαδικού – συμμετοχικού μοντέλου εργασίας.

Ο/Η εκπαιδευτικός ως εμψυχωτής και συντονιστής και η έκφραση όλων των δεξιοτήτων των μαθητών

Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων από την ομάδα σε τοπικό επίπεδο, με στόχο μακροχρόνια αποτελέσματα σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο

Έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να συμπληρωθούν τα παρακάτω έντυπα:

  • Δείτε τα έντυπα για το σχολικό έτος 2022-23
Copyright © ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση