Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση στα πλαίσια του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Τα πετρώματα στην καθημερινή μας ζωή και ο ρόλος τους στη βιώσιμη ανάπτυξη».

3Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε Αχαΐας, σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (Μ.Ε.Τ.) Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΕΠΕΑ) Κλειτορίας- Ακράτας και την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΠΕ Αχαΐας ίδρυσαν Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Τα πετρώματα στην καθημερινή μας ζωή και ο ρόλος τους στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Μετά από την πρόσκληση που απευθύνθηκε σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και θα συμμετέχουν στο δίκτυο 19 σχολεία.

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο δίκτυο να ενημερωθούν περαιτέρω για τον τρόπο λειτουργίας του, προγραμματίστηκε επιμορφωτική συνάντηση μεταξύ Συντονιστών του Δικτύου και συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

Η επιμορφωτική συνάντηση θα γίνει διαδικτυακά, την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021και ώρες 18:30 – 20:00.

Στόχοι της επιμορφωτικής αυτής συνάντησης είναι οι εκπαιδευτικοί να:

 • γνωρίσουν τη συντονιστική και την παιδαγωγική ομάδα του Δικτύου,
 • ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και δράσεων του Δικτύου από τους συντονιστές,
 • αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που δίνει η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών στο Δίκτυο για την καλλιέργεια της διερευνητικής μάθησης
 • ενημερωθούν για την οργάνωση στοχευμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων στο πεδίο,
 • συζητηθούν τρόποι προβολής – διάχυσης των δράσεων του δικτύου,
 • γνωριστούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους με απώτερο στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών.

… περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για τα Πλημμυρικά φαινόμενα»

1 Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δ.Π.Ε. Αχαΐας, Δυτ. Θεσσαλονίκης, τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Αργολίδας και Ημαθίας, τους/τις Υπεύθυνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Π.Ε. Καρδίτσας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Δωδεκανήσου και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κόνιτσας, Πεταλούδων Ρόδου και Μουζακίου, συνδιοργανώνουν εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 , ώρες 18.00-20.30, με θέμα:

«Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες για τα Πλημμυρικά φαινόμενα»

Οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν κατά το επιμορφωτικό σεμινάριο είναι  το αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού υλικού που προέκυψε, ύστερα από εργασία σε ομάδες, μεταξύ εκπαιδευτικών των Κ.Ε.ΠΕ.Α.(πρώην Κ.Π.Ε.), Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Ειδικών Επιστημόνων και Πανεπιστημιακών, στο θέμα των πλημμυρικών φαινομένων. … περισσότερα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε Επιμορφωτικό εξ αποστάσεως Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα ‘‘Πλημμύρες: Το αποτύπωμά τους στον καμβά της Εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης’’

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και Κυκλάδων -δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων- και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου, προτίθενται να διοργανώσουν εξ αποστάσεως σεμινάριο την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, ώρες 18.00-21.00, με θέμα:

‘‘Πλημμύρες: Το αποτύπωμά τους στον καμβά της Εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης’’

1824floodkaruselnayasquare 1Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλη την Ευρώπη μια συχνότητα έντονων πλημμυρικών φαινομένων με επακόλουθες ανθρώπινες απώλειες, υλικές καταστροφές και αλλοίωση του τοπίου. Ως εκπαιδευτική κοινότητα, κατόπιν πρότασης του Κ.Π.Ε Μουζακίου, επιχειρήσαμε να ενισχύσουμε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε αυτό το σοβαρό θέμα σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, συστήνοντας ομάδα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, με την ονομασία “ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑΣ”.

Οι εισηγήσεις και οι δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν κατά το επιμορφωτικό αυτό  σεμινάριο, αφορούν στο εκπαιδευτικό υλικό που προέκυψε, ύστερα από συνεργασία σε ομάδες, μεταξύ Εκπαιδευτικών και Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων πάνω στο θέμα των πλημμυρικών φαινομένων και τη σχέση τους με την Τέχνη.

Στο Σεμινάριο θα γίνει μια πρώτη πιλοτική παρουσίαση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε μέσω της ανατροφοδότησης από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς, το υλικό να συμπληρωθεί, να διορθωθεί ή και να επεκταθεί. … περισσότερα

Ενημερωτική επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών για τις εργαστηριακές δράσεις/εργαστήρια σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων/ Καρναβάλι Πάτρας

2Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ Αχαΐας σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων/ Καρναβάλι Πάτρας διοργανώνουν ενημερωτική επιμορφωτική συνάντηση για όσους/ες εκπαιδευτικούς υλοποιήσουν σχετικά Περιβαλλοντικά και Πολιτιστικά Προγράμματα την τρέχουσα σχολική χρονιά και εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις-εργαστήρια Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού περιεχομένου με τους μαθητές/τριες τους.

Η ενημερωτική επιμορφωτική συνάντηση προγραμματίστηκε για την Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 (ώρες 17:00-19:00) στον Πολυδύναμο Πολιτιστικό Χώρο Παλαιά Σφαγεία Πατρών.

Στόχος της επιμορφωτικής συνάντηση είναι, να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στις Δράσεις εκπαιδευτικοί, για τον τρόπο υλοποίησης των μαθητικών εργαστηρίων ώστε να έχουν προετοιμάσει κατάλληλα την μαθητική τους ομάδα. … περισσότερα

Πρόσκληση συμμετοχής σε καινοτόμο σεμινάριο «Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων – Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων»

Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ Αχαΐας διοργανώνουν καινοτόμο ενημερωτικό σεμινάριο με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις και εφαρμογές στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων – Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Πολιτιστικών Θεμάτων».

Γνωρίζουμε όλοι ότι η επιτυχία των Προγραμμάτων (Περιβαλλοντικών και Πολιτιστικών) βασίζεται στην επαφή με τo περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) με τη χρήση βιωματικών μεθόδων (επισκέψεις, παιχνίδια, έρευνα πεδίου, …) με στόχο μια κριτική και συμμετοχική εκπαίδευση. Η  πανδημία του COVID-19 όμως δεν επέτρεψε- τα δυο τελευταία σχολικά έτη-  την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων στα προγράμματα και την δια ζώσης επιμορφωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

Ξεκινάμε τη φετινή σχολική χρονιά με ένα «ζωντανό» σεμινάριο –σε Πάτρα & Αίγιο-  με σκοπό την επανασύνδεσή μας και την προσέλκυση νέων συνοδοιπόρων στο σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων και δράσεων:

 • για τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • για τα Προγράμματα Πολιτιστικών θεμάτων αλλά και
 • για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με ή χωρίς εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων και οι οποίοι προτίθενται να υλοποιήσουν περιβαλλοντικό ή πολιτιστικό πρόγραμμα την τρέχουσα σχολική χρονιά ή απλώς επιθυμούν να ενημερωθούν. … περισσότερα

Συμμετοχή των σχολείων του Δήμου Πατρέων σε Πρόγραμμα για τη συλλογή του έντυπου χαρτιού σε κίτρινους κάδους.

Στη συνάντηση των Διευθυντών και Εκπαιδευτικών των σχολείων του Δήμου Πατρέων με τον Αντιδήμαρχο «Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» και Στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων ανακοινώθηκε το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανακύκλωσης Έντυπου Χαρτιού», που εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων.

Στη νέα αυτή προσπάθεια, ο Δήμος Πατρέων ζητά και ελπίζει ότι θα έχει τη συμβολή των σχολείων της Πάτρας για τη συγκέντρωση και τοποθέτηση του συνόλου των ανακυκλώσιμων εντύπων και χαρτιών σε ειδικό κίτρινο κάδο που θα τοποθετηθεί στα προαύλια των σχολικών μονάδων ή όπου αλλού – στο εσωτερικό των σχολείων – κρίνει ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Για τα σχολεία που θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν θα γίνουν:

 1. Τοποθέτηση ειδικού κίτρινου κάδου για την ανακύκλωση του χαρτιού
 2. Αποστολή έντυπου πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού
 3. Ενημέρωση των μαθητών των σχολείων που θα συμμετέχουν στην ανακύκλωση του έντυπου χαρτιού από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Αχαΐας και Στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων.
 4. Διαγωνισμοί και Βραβεύσεις

Για τον καλύτερο συντονισμό του Προγράμματος παρακαλείστε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας – για την τοποθέτηση ειδικού κάδου ανακύκλωσης χαρτιού και την ενημέρωση των μαθητών του σχολείου σας-  συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση https://forms.gle/69d7M3thiK5muKu79 έως και τις 5 Νοεμβρίου 2021.

Πρόσκληση Διευθυντών/τριων των σχολείων του δήμου Πατρέων σε ενημερωτική συνάντηση για τη συλλογή του έντυπου χαρτιού σε κίτρινους κάδους.

Η ανακύκλωση είναι αναγκαία προϋπόθεση για τον περιορισμό της κατανάλωσης πρώτων υλών, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ήδη κορεσμένους χώρους εναπόθεσης. Παράλληλα συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που ευθύνονται για τη Κλιματική Αλλαγή.

Ο Δήμος Πατρέων προβαίνει σε μία σειρά ενεργειών προκειμένου να ενισχύσει τη διαδικασία της ανακύκλωσης των υλικών που αποτελεί τη σημαντικότερη λύση για τον περιορισμό του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν ως απόβλητα στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων έχει εγκρίνει τον «Τοπικό σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» και το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας και Έντυπου Χαρτιού», που εκπονήθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις διαδικασίες για τη διαλογή στην πηγή ως του πλέον δόκιμου τρόπου συλλογής για την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης.

Στη νέα αυτή προσπάθεια που γίνεται, ο Δήμος Πατρέων ζητά και ελπίζει ότι θα έχει τη συμβολή των σχολείων της Πάτρας για τη συγκέντρωση και τοποθέτηση του συνόλου των ανακυκλώσιμων εντύπων και χαρτιών σε ειδικό κίτρινο κάδο (κι όχι πλέον στο μπλε κάδο) που θα τοποθετηθεί στα προαύλια των σχολικών μονάδων.

Βασικό στοιχείο για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος Ανακύκλωσης Χαρτιού αποτελεί η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των σχολικών κοινοτήτων (εκπαιδευτικοί και μαθητές).

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων προσκαλεί σε ενημερωτική συνάντηση, τους Διευθυντές/τριες των σχολείων του Δήμου Πατρέων που επιθυμούν να τοποθετήσουν Κίτρινο Κάδο ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού στο σχολείο τους.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 -13:30.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση των Διευθυντών των σχολείων του Δήμου Πατρέων για το πρόγραμμα ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού καθώς η ενεργός συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία του. … περισσότερα

Συμμετοχή σχολείων σε δράσεις για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ / ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας.

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ανακύκλωση και την επανάχρηση προγραμματίζει τρεις εκπαιδευτικές δράσεις για τους μαθητές που θα υλοποιήσουν σχετικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα.

Η προσέγγιση του ζητήματος της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μέσα από την Τέχνη, πέρα από το να αποτελεί μια δημιουργική ενασχόληση, ενθαρρύνει την ομαδική δραστηριότητα και τη συνεργασία και ενισχύει τη βιωματική εκπαίδευση, αποδεικνύοντας πως η διαμόρφωση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και συνείδησης διευκολύνεται μέσα από συλλογικές δράσεις.

Έτσι σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν οι τρεις παρακάτω δράσεις.

 1. Οι μαθητές/τριες των σχολείων της Αχαΐας- στα πλαίσια υλοποίησης Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εργαστήρια:
 • Σχεδιασμού- κατασκευής και διακόσμησης μάσκας ή καρναβαλικού καπέλου με ανακυκλώσιμα υλικά
 • Κατασκευής αποκριάτικου κουστουμιού από ανακυκλώσιμα υλικά.

Τα εργαστήρια θα φιλοξενηθούν στον Πολιτιστικό Πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων και θα συνδεθούν με το καρναβάλι. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα φέρουν οι μαθητές/τριες ενώ λοιπά υλικά που θα χρειαστούν (χρώματα, κόλλες κ.α…) θα διατεθούν από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας.

2) Οι μαθητές/τριες των σχολείων της Αχαΐας- στα πλαίσια υλοποίησης Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εργαστήριo σκίτσου/ καρικατούρας προκειμένου να σχολιάσουν με κωμικό τρόπο ή και να προτείνουν λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας. Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί στον Πολιτιστικό Πολυχώρο των Παλαιών Σφαγείων και θα συνδεθεί με το καρναβάλι.

3) Οι μαθητές/τριες των σχολείων της Αχαΐας – στα πλαίσια υλοποίησης Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης- θα δημιουργήσουν τα δικά τους γλυπτά με βάση παλαιότερες κατασκευές του καρναβαλικού εργαστηρίου.Η τοποθέτηση υλικών (όπως: Χαρτί – χαρτόνι, συσκευασίες από πλαστικό, γυαλί, ή μέταλλο, υφάσματα, είδη ένδυσης και υπόδησης, παλιά και φθαρμένα παιχνίδια, οικιακά αντικείμενα κά..) θα δημιουργήσει συνέχειες που αναπτυσσόμενες στο χώρο θα συγκροτήσουν μια νέα μορφή γλυπτικού έργου – καλλιτεχνικής κατασκευής μεγάλου μεγέθους. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους μαθητές/τριες χρησιμοποιώντας μια παλιά και φθαρμένη καρναβαλική κατασκευή να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να της δώσουν νέα ζωή και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα επανάχρησης και ανακύκλωσης. Τα νέα δημιουργήματα μπορούν να παραμείνουν στο χώρο του σχολείου και να κοσμούν – ως γλυπτά- τους χώρους του σχολείου, υπενθυμίζοντας στους μαθητές/τριες την ανακύκλωση και επανάχρηση των υλικών.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με τους μαθητές τους σε μια ή και στις δυο παραπάνω δράσεις παρακαλώ να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση https://forms.gle/Qk7yp3nVBcoexaiG9

Πρόσκληση συμμετοχής σε Τοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Τα πετρώματα στην καθημερινή μας ζωή και ο ρόλος τους στη βιώσιμη ανάπτυξη»

Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ Αχαΐας σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ), με το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με το ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας και με τις Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΠΕ Αχαΐας πρόκειται να λειτουργήσουν τοπικό θεματικό δίκτυο με τίτλο: «Τα πετρώματα στην καθημερινή μας ζωή και ο ρόλος τους στη βιώσιμη ανάπτυξη».

 Σε ένα φυσικό γεωλογικό εργαστήριο όπως είναι η Ελλάδα μια χώρα, πλούσια σε φυσικούς πόρους και σε γεωλογικά φαινόμενα η δημιουργία ενός δικτύου για το ρόλο των «πετρωμάτων» μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της διερεύνησης της βιωσιμότητας των διαθέσιμων φυσικών πόρων και της αειφόρου αξιοποίησή τους προς όφελος της κοινωνίας. Ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Επιπλέον θα αναδειχθεί ο αρμονικός συνδυασμός του αβιοτικού περιβάλλοντος (τοπίο, ανάγλυφο, πετρώματα, ορυκτά και γεωλογική ιστορία) με το βιοτικό περιβάλλον αλλά και την πολιτισμική κληρονομιά.

Σκοπός και Στόχοι του Δικτύου

Σκοπός του δικτύου είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας των γεωλογικών φυσικών πόρων αλλά και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον στην κατεύθυνση της αειφορίας.

Ειδικότεροι στόχοι είναι οι μαθητές/τριες να:

 

 • αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα είδη των πετρωμάτων και να κατανοήσουν τη γεωλογική εξέλιξη της περιοχής τους μέσα στο χρόνο.
 • κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στα γεωλογικά χαρακτηριστικά και τον ενδημισμό της περιοχής
 • διερευνήσουν το ρόλο των φυσικών γεωλογικών πόρων στη βιομηχανία, το εμπόριο και εν τέλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας
 • αναδείξουν τη συμβολή των ορυκτών και πετρωμάτων στην εξέλιξη, στην  ανάδειξη του πολιτισμού και της ανθρώπινης ιστορίας και πως επηρέασαν και επηρεάζουν  την οικονομία και το περιβάλλον στην καθημερινότητά μας
 • συνδέσουν τα πετρώματα με μύθους και δοξασίες
 • γνωρίσουν την παραδοσιακή τεχνική επεξεργασία της πέτρας και την πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανή συλλογική μνήμη
 • αντιληφθούν το ρόλο των πετρωμάτων στην εδραίωση και ανάπτυξη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, να αναγνωρίσουν την πρώτη ύλη από την οποία είναι κατασκευασμένο ένα αρχαίο χρηστικό αντικείμενο / έργο τέχνης /αρχιτεκτόνημα
 • αντιληφθούν τον τρόπο που η χρήση των φυσικών πόρων συνδέεται με την κλιματική αλλαγή
 • έρθουν σε επαφή με τα πρώτα δομικά υλικά της φύσης και να γνωρίσουν τις διάφορες μορφές τέχνης πάνω στην πέτρα
 • αντιληφθούν πώς τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου διαμορφώνουν τον πολιτισμό αλλά και το χαρακτήρα των κατοίκων
 • συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους που απειλούν την γεωποικιλότητα και να προτείνουν τρόπους προστασίας της
 • ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις τους, να παίξουν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να δράσουν και να συνεργαστούν.

 

… περισσότερα

Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Η τεχνική του video και της φωτογραφίας για την ανάδειξη περιβαλλοντικών ζητημάτων» στα πλαίσια του Διεθνούς Δικτύου ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ως Συντονίστρια του Διεθνούς Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης* «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Απόφαση ΥΠΑΙΘ/αρ. πρωτ. Φ7/ΕΠ/60884/88845/Δ7/21-07-2021) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) διοργανώνουν, στα πλαίσια του Διεθνούς δικτύου, ένα κύκλο 2 διαδικτυακών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς με θέμα «Η τεχνική του video και της φωτογραφίας για την ανάδειξη περιβαλλοντικών ζητημάτων».

Στόχος των δυο σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν πως γίνεται η ανάλυση του σεναρίου και του λεκτικού ενός βίντεο για την ανάδειξη ενός περιβαλλοντικού ζητήματος και να εξοικειωθούν με τις τεχνικές λήψης φωτογραφίας και βίντεο, ακολουθώντας ταυτόχρονα και τα διεθνή κριτήρια που έχει θεσπίσει ο Διεθνής Συντονιστής του δικτύου.

Το 1o σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 18:00-20:00.

Το 2o σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 18:00-20:00.

… περισσότερα

Copyright © ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση