ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ     ( ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ )

 1. Αίτηση (υπόδειγμα δ΄).
 2. Ανακοίνωση τοποθέτησης και διάθεσης των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο όργανο (ΠΥΣΠΕ) για συμπλήρωση ωραρίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  μέσω https://www.gov.gr/ όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας την τρέχουσα σχολική περίοδο.
 4. Ωρολόγια προγράμματα όλων των σχολείων που υπηρετούν εγκεκριμένα από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων(σύμφωνα με το υπόδειγμα στ΄).
 5. Μηνιαίος ημερολογιακός πίνακας των ωρών διάθεσής τους ανά σχολείο (υπόδειγμα γ΄) .
 6. Αναλήψεις υπηρεσίας των σχολείων εργασίας του εκπαιδευτικού που μετακινείται (μόνο την 1η φορά της αποστολής των εγγράφων).
 7. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης https://www.gov.gr/του εκπαιδευτικού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του ιδίου (σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτου βαθμού συγγένειας).
 8. Ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου.
 9. Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον ιστότοπο: https://kmd.ggde.gr/ μεταξύ Έδρας – Σχολείου Διάθεσης(εκτυπώνεται από τον ενδιαφερόμενο) ή από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται διαδρομή στο αποτέλεσμα δρομολόγησης. .
 10. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν στη διαδρομή. 
 11. Πρωτότυπα εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με συγκοινωνιακά μέσα).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά συμπληρώνονται και αποστέλλονται στην υπηρεσία ανά μήνα ξεχωριστά στο email της Διεύθυνσης  mail@dipe.voi.sch.gr  μέχρι της 5 κάθε επόμενου μήνα.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ    ( ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ   ΠΔΕ-ΕΣΠΑ  )

Όσοι αναπληρωτές δικαιούνται οδοιπορικά παρακαλώ να μας αποστείλουν την πρώτη φορά

 1. Αίτηση εκπαιδευτικού. 
 2. Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο όργανο (ΠΥΣΠΕ) για συμπλήρωση ωραρίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  μέσω https://www.gov.gr/ όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας την τρέχουσα σχολική περίοδο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης https://www.gov.gr/του εκπαιδευτικού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του ιδίου (σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτου βαθμού συγγένειας).
 5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και της άδειας οδήγησης του ιδίου.
 6. Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον ιστότοπο: https://kmd.ggde.gr/ μεταξύ Έδρας – Σχολείου Διάθεσης ή από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται διαδρομή στο αποτέλεσμα δρομολόγησης.

Και κάθε μήνα

 1. Παρουσιολόγια/ Απουσιολόγια των σχολικών μονάδων στις οποίες διατίθεται ο εκπαιδευτικός.
 2. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν στη διαδρομή. 
 3. Εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με συγκοινωνιακά μέσα).
 4. Μηνιαίος ημερολογιακός πίνακας των ημερών διάθεσής τους ανά σχολείο.

Όλα τα παραπάνω θα αποστέλλονται στο email στο email της Διεύθυνσης  mail@dipe.voi.sch.gr   μέχρι της 5 κάθε επόμενου μήνα.

Τα πρωτότυπα εισιτήρια και οι πρωτότυπες αποδείξεις των διοδίων θα αποσταλούν στο τέλος της σχολικής χρονιάς μαζί με τα υπολειπόμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261350387.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων