Αρχείο για "24 Ιουνίου 2015"

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Παρακαλούνται  να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες όπου τοποθετήθηκαν οι νέοι Διευθυντές (στις 25-06-2015) και Υποδιευθυντές (στις 26-06-2015), βάσει της αριθμ.3822/24-06-2015 εγκυκλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

 

3822/24-06-2015 Εγκύκλιος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας και το 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2901/22-06-2015 Απόφαση του Διευθυντή Π/θμιας  Εκπαίδευσης Αργολίδας σχετικά με την Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε 10/θ και άνω Δημοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Δ.Π.Ε. Αργολίδας και το 6/θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους.

7ΠΡΞ465ΦΘ3-ΡΞΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 3 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Οι τοποθετούμενοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις 26-06-2015.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων