Αρχείο για "Μάιος, 2015"

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΪOY ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ(ΤΑΚΤΙΚΟΥ)

Από το Γραφείο Μισθοδοσίας-Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Οι συνάδελφοι αναπληρωτές μπορούν από σήμερα να βλέπουν τη μισθοδοσία ΜΑΪΟΥ στο σύνδεσμο Μισθοδοσία online στην ιστοσελίδα μας.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει την 10-6-2015.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για ΔΠΜΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ για το ΔΠΜΣ «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (ΑΠΘ)

Τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (ΑΠΘ) καλούν τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν την αίτηση τους για την παρακολούθηση του  Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, μαζί με τα απαιτούμενα και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά, στο γραφείο 806, στον 8ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής από 25/05/2015 έως 29/06/2015.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://qualedu.web.auth.gr/dpmsoliki/el .

Τηλέφωνο γραμματείας: 2310-995090, email:info-qualedu@nured.auth.gr

Αντικείμενο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση» είναι η έρευνα στον χώρο της Διοίκησης της Εκπαίδευσης με έμφαση στην ποιότητα και την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση, η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με ζητήματα Διοίκησης Εκπαιδευτικών μονάδων και ειδικότερα Διοίκησης Ποιότητας και εφαρμογών καινοτομιών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Εγκύκλιος Επιλογής Διευθυντών Διευκρινήσεις

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ-1

ΦΕΚ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ-1

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Από σήμερα 20/5 μέχρι και 22/5 και από ώρα 08:00 έως 15:00 οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στην επιλογή Διευθυντών.

Μέχρι τις 26/5 θα γίνονται δεκτά μόνο δικαιολογητικά.

Πληροφορίες: Ντεβές Γρηγόρης, 2752024478

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Φ.Ε.Κ. Ν. 4327_2015

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599 του 1986

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ

Γραφείο Μισθοδοσίας  –  Ντεβές Γρηγόρης τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον ΙΟΥΝΙΟ 2015.

Επίσης υπολογίστηκαν αναδρομικά οι αλλαγές ΜΚ για όσους άλλαζαν το μήνα Απρίλιο.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-5-2015

β΄δεκαπενθήμερο την 12-6-2015

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων