Η Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας ανακοινώνει τους ακόλουθους συνημμένους πίνακες:

  1. Πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας που πληρούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 17 του ν. 4327/2015.
  2. Αλφαβητικό Πίνακα Μοριοδοτούμενων Κριτηρίων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.
  1. Συγκεντρωτικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών/ Διευθυντριών ανά Σχολική Μονάδα κατά φθίνουσα σειρά.

 

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις επί των πινάκων αυτών στη Διεύθυνση Π.Ε. Αργολίδας από σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 έως και τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΙΝΑΚΩΝ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

2. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΝΑ-ΣΧΟΛΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ