ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΑΝΑ-ΣΧΟΛΙΚΗ-ΜΟΝΑΔΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Ο Πίνακας περιλαμβάνει επίσης επιμέρους Πίνακα υποψηφίων που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία γιατί έλαβαν ποσοστό ψήφων μικρότερο του 20% και Πίνακα υποψηφίων οι οποίοι απέσυραν την υποψηφιότητά τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί του πίνακα από 12-06-2015 έως και 16-06-2015.