Δήλωση στην πλατφόρμα edupass για επίσκεψη γονέα στο σχολείο

   Αγαπητοί γονείς ,

   Σας ενημερώνουμε ότι,  όσοι επιθυμείτε να προσέλθετε στο σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να δηλώνετε την επίσκεψή σας στην πλατφόρμα  edupass.gov.gr στο πεδίο «Δήλωση επισκεπτών».

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ