Επίδοση βαθμολογίας A΄ Τριμήνου σχολικού έτους 2021-2022

         Αγαπητοί/-ές  γονείς και κηδεμόνες,         Ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις  της  με  αρ. πρωτ. Φ.7/151476/Δ1/23-11-2021  Υπουργικής  Απόφασης (ΦΕΚ 5439 τ.Β΄ /23-11-2021) και θέμα «Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022»,  σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή,  17  Δεκεμβρίου 2021, θα σας αποσταλεί εντός κλειστού και σφραγισμένου …

Συνέχεια του άρθρου ‘Επίδοση βαθμολογίας A΄ Τριμήνου σχολικού έτους 2021-2022’ »