Δημοσιεύθηκε στην ΔΡΑΣΕΙΣ 2022-2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ επισκέφτηκαν το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε συνθήκες εργαστηρίου πειράματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πεδίων της Φυσικής (Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Μηχανική, Οπτική), με έμφαση στην παρατήρηση φαινομένων γνωστών από την καθημερινή εμπειρία τους. Η διεξαγωγή των πειραμάτων προκάλεσε το ενδιαφέρον τους και τους έδωσε τη δυνατότητα συμμετοχής, συνεργασίας, αυτενέργειας και εμβάθυνσης σε βασικές έννοιες της επιστήμης της Φυσικής.

.IMG 20230320 093236 624      IMG 20230320 101726 794

IMG 20230320 104841 675      Screenshot 6