Δημοσιεύθηκε στην ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

Εφαρμογή εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Δρεπάνου να στείλουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους (e-mail) στο αντίστοιχο e-mail του εκπαιδευτικού της τάξης που φοιτούν τα τέκνα τους ώστε σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για εξ αποστάσεως διδασκαλία. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι οι ακόλουθες:

  • Α’ τάξη: Χριστοδούλου Μαρία (mariachri2005@gmail.com)
  • Β’ τάξη: Μαυρέλη Αγγελική (mangelario@gmail.com)
  • Γ’ τάξη: Κοντοδημόπουλος Νικόλαος (nkontodimo@gmail.com)
  • Δ’ τάξη: Μουτογεώργος Αθανάσιος (athamouto@gmail.com)
  • Ε’ τάξη: Αγρέβης Σπύρος (s_agrevis@yahoo.com)